Nie bądź sam, zamieszkaj w domu seniora

Wiele osób w wieku podeszłym cierpi nie z powodu chorób i osłabienia organizmu, ale właśnie z powodu samotności. Ograniczona sprawność ruchowa nie pozwala na aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, własne rodziny dorosłych dzieci utrudniają pielęgnację tych najbliższych więzi.

dom seniora

Pułapki emerytury

Choć z jednej strony przejście na emeryturę wiąże się z długo wyczekiwanym odpoczynkiem, ma też drugą, mniej radosną stronę medalu – zauważa nasz rozmówca z Senior Residence. Brak konieczności codziennego wychodzenia do ludzi, że nagle drastycznie zmniejsza się ilość interakcji społecznych, co może prowadzić do poważnego obniżenia nastroju, a nawet depresji.

Organizacja czasu seniora

Dla osoby starszej i przyzwyczajonej do kilkugodzinnego dnia pracy pełnego obowiązków, szczególnie w połączeniu z kłopotami zdrowotnymi, atrakcyjne zorganizowanie sobie samotnego czasu bywa trudne, a nawet frustrujące. Dlatego, jeżeli najbliżsi nie mają możliwości poświęcania seniorom większej ilości czasu i uwagi, powinni zadbać o to, by rodzice czy dziadkowie mieli okazje do przebywania w towarzystwie.

Potrzeby emocjonalne seniora

Opieka nad osobą starszą bywa dla rodziny frustrująca i często prowadzi do sytuacji konfliktowych, podczas gdy zapewnienie wsparcia, ciepła i zrozumienia jest seniorom bardzo potrzebne. Dlatego najlepiej czują się oni zazwyczaj w towarzystwie rówieśników, czyli ludzi o podobnym doświadczeniu życiowym, problemach i sposobie postrzegania świata.

Pielęgnacja i terapia

Kolejnym kłopotliwym zagadnieniem są zwiększające się potrzeby związane z pielęgnacją zdrowia czy higieną osób starszych. Zapewnienie profesjonalnej opieki jest kolejnym argumentem przemawiającym za przeprowadzką do domu seniora.

W dobrze wyposażonych i zarządzanych domach opieki, takich jak Senior Residence mieszkańcy mają zapewnioną stałą opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu, a także możliwość korzystania z indywidualnych porad specjalistycznych, rehabilitacji i terapii. Dostępność niezbędnej opieki zdrowotnej, ale także świadomość przebywania wśród ludzi, znacznie poprawia jakość życia osób starszych i nie zawsze w pełni sprawnych.