tag: armatura

Wymagania stawiane armaturze dla przemysłu okrętowego

Na morzu panują zupełnie inne warunki niż te, do których przywykliśmy na lądzie. Różnice są znaczące. Zupełnie inne: pogoda, temperatura, skład atmosfery – to... więcej
armatura przemyslowa

Armatura dla systemów magazynowania

Niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi instalacji służących do magazynowania i transportu cieczy – takich jak woda, oleje, paliwa i inne płynne substancje chemiczne – są zawory... więcej