tag: koparki

koparki

Budowa i rodzaje koparek

Koparką nazywamy maszyny przeznaczone do robót ziemnych, które służą oddzielaniu urobku i ładowania go na maszyny transportowe. Koparki mogą też pełnić funkcję urządzenia przeładunkowego... więcej
gasienice gumowe

Rodzaje gąsienic wykorzystywanych w koparkach

Obecność koparki jest nieodzowna podczas wykonywania dowolnych robót ziemnych i większości prac budowlanych. Maszyny tego typu łatwo rozpoznać po charakterystycznym wysięgniku zakończonym łyżką. Inną cechą... więcej