Charakterystyka monitoringu wizyjnego

Można wymienić wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa miejsc publicznych – włamania i napady, kradzieże, a także pożary, to tylko niektóre z nich. Skuteczną formą ochrony przed tego typu zdarzeniami są nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego.

monitoring wizyjny

Czym jest monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny jest to system wykrywania zagrożeń, polegający na stałej obserwacji danego terenu – ulic, wnętrza i otoczenia obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej, instytucji, zakładów przemysłowych, wnętrz pojazdów transportu masowego czy posesji przy prywatnych domach. System często nazywany jest również telewizją przemysłową lub CCTV (skrót od Closed Circuit TeleVision). Jego główne elementy to, podłączone do stacji monitorowania, kamery, które są rozlokowane w najważniejszych punktach monitorowanej posesji.

Jak działa monitoring wizyjny?

W przeciwieństwie do monitoringu alarmowego, wykorzystującego sieć czujników automatycznie wykrywających zagrożenia, monitoring wizyjny wymaga aktywnego działania pracowników, przebywających w stacji monitorowania. Kamery zainstalowane w danym miejscu przekazują do stacji obraz na żywo – zadaniem pracownika jest śledzenie i ocena sytuacji obserwowanej na monitorze. W przypadku zidentyfikowania potencjalnego zagrożenia, (np. pojawienia się w monitorowanym obszarze osób niepożądanych czy zaprószenia ognia), pracownicy powiadamiają o tym fakcie odpowiednie służby (agencja ochrony, policja, straż pożarna lub służby ratownicze), które mogą podjąć działanie interwencyjne.

Monitoring wizyjny w znacznym stopniu zwiększa skuteczność służ interwencyjnych, gdyż zwiększa wykrywalność sytuacji niebezpiecznych, a także służy jako środek prewencyjny – w miejscach, w których obecne są kamery monitoringu zauważyć można znaczne zmniejszenie liczby włamań, kradzieży, rozbojów i niszczenia mienia. Tym samym jest w stanie zastąpić fizyczną ochronę mienia i przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

Profesjonalne systemy zabezpieczeń, w tym monitoringi wizyjne, to specjalność firmy Interfach, obecnej na polskim rynku już od 1988 roku. W jej ofercie znajdziemy również systemy monitoringu wizyjnego, usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz rozwiązania teleinformatyczne dla firm.