Charakterystyka systemów ochrony obwodowej

Systemy ochrony obwodowej służą do wykrywania niepożądanej obecności wokół chronionych obiektów lub obszarów. Dostępne na rynku tego typu systemy oferują bardzo precyzyjne działanie oraz, co bardzo ważne, wysoką odporność na warunki zewnętrzne. Jaka jest dokładna charakterystyka systemów ochrony obwodowej?

Systemy naziemne

Systemy ochrony obwodowej dzielą się na naziemne i podziemne. Naziemne montowane są na ogrodzeniach. Składają się one z kabli połączonych czujkami piezoelektrycznymi, które potrafią wykryć drgania w odległości 50 metrów. Czujki mają masę bezwładnościową, czyli każde naprężenie lub drgania ogrodzenia generują impulsy, które są wzmacniane mechanicznie masą detektora. Tak prosta budowa ma sporo zalet – są one całkowicie odporne na warunki atmosferyczne, z obfitym śniegiem, deszczem i gradem włącznie. Są również odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz inne próby unieszkodliwienia – w razie przecięcia kabla lub zniszczenia czujki automatycznie włącza się alarm. Nie ulegają również awariom elektrycznym, ponieważ nie zawierają żadnej elektroniki. Można je montować na każdym rodzaju ogrodzeń. Skutecznie wykrywają próby sforsowania, przecięcia lub wspinania się. Z racji dzielenia na 50-metrowe odcinki, system umożliwia wskazanie miejsca, w którym doszło do próby sforsowania ogrodzenia.

Systemy podziemne

Systemy montowane pod ziemią są o wiele bardziej rozbudowane technologicznie od naziemnych i dają większe możliwości w ochronie terenu. Dzielą się też na kilka rodzajów w zależności od tego, na czym opierają swe działanie: kable sensoryczne wytwarzające pole magnetyczne i reagujące na każde zakłócenie tego pola; czujki sejsmiczne reagujące na drgania; systemy ciśnieniowe, które reagują na zmianę siły nacisku na grunt poprzez różnice ciśnienia wywieranego na ten grunt; istnieją też warianty łączące wszystkie te technologie. Pozwalają na łatwe zidentyfikowanie miejsca, w których doszło do naruszenia sygnału. Czujniki można instalować w glebie pod każdym rodzajem nawierzchni – trawiastej, żwirowej, ziemnej, a nawet pod kostką lub płytami czy asfaltem. Jedyna powierzchnia, która zakłóca działanie czujek to beton – pomiędzy nimi a powierzchnią nie może się znajdować żadna jego warstwa. Takie systemy są wyposażone w zaawansowane układy analityczne, które pozwalają odróżnić wtargnięcie człowieka od przechadzania się zwierząt. Ich możliwości są o wiele większe, niż te przedstawione w powyższym artykule – aby dowiedzieć się więcej, warto zwrócić się bezpośrednio do producenta takich systemów, np. firmy Atline.