Ciągły pomiar poziomu osadu w osadnikach. Jak to działa?

Osadniki (zwane również odstojnikami) pełnią ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków pochodzących  z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych i kopalń. Te specjalnej konstrukcji zbiorniki oddzielają od ścieków lub zawiesin osady będące cząstkami stałymi, umożliwiając ponowne wykorzystanie wody w obiegu zamkniętym, bądź też odprowadzenie jej do środowiska – np. do rzeki. Jednym z warunków dobrego funkcjonowania osadników, jest dokonywanie ciągłego pomiaru poziomu, na jakim znajduje się powierzchnia rozdziału osadu od wody. Do przeprowadzenia tej czynności stosuje się specjalistyczną technologię. Jaką? O tym piszemy w niniejszym tekście.

pomiar poziomu osadu

Technologia SLUDGE FINDER2

Jedną z podstawowych, nowoczesnych metod dokonywania ciągłego pomiaru poziomu osadu jest zastosowanie technologii SLUDGE FINDER2. Jest to specjalna sonda pomiarowa, zanurzona w ściekach i emitująca impulsy ultradźwiękowe o odpowiednio dobranej częstotliwości, skierowane w stronę dna zbiornika. Impulsy odbijają się od powierzchni styku materiałów różnej gęstości, takich jak woda i osad – objaśnia ekspert firmy Meskon, prowadzącej dystrybucję i sprzedaż urządzeń SLUDGE FINDER.

Istota pomiaru

Odbite impulsy tworzą echo, które jest poddawane analizie w mierniku mikroprocesorowym, przetwarzającym je na konkretny pomiar głębokości, na której znajduje się górna powierzchnia osadu lub na poziom osadu liczony od dna osadnika. Pomiar jest następnie transmitowany w postaci sygnału prądowego proporcjonalnego do poziomu osadu do systemów zarządzających pracą oczyszczalni lub instalacji odzysku. Co ważne, urządzenie da się zaprogramować w taki sposób, aby otrzymywać dwa pomiary poziomów powierzchni rozdziału, dla osadów o różniących się od siebie gęstościach – uzupełnia specjalista Meskon.

Wielofunkcyjność

Miernik jest zaopatrzony w dwa kanały pomiarowe, dzięki czemu może obsługiwać jednocześnie dwa zbiorniki. Poza osadnikami wstępnymi i wtórnymi, mogą być to m.in. baseny, stawy, zbiorniki solanki, zbiorniki zrzutowe, opadowe itp. Każdy pomiar trafia do systemu zewnętrznego, poprzez odrębne wyjście 4-20mA. Ponadto, sonda pomiarowa jest wyposażona w wycieraczkę, co wyklucza potrzebę jej częstego czyszczenia – podsumowuje przedstawiciel firmy Meskon.