Cięcie plazmą – co warto wiedzieć?

Plazma, za sprawą swoich zaskakujących właściwości i niesamowitej ilości możliwych zastosowań oraz pewnej trudności, jaką sprawia jej jednoznaczne zdefiniowanie, nieustannie fascynuje naukowców. Nazywana jest czasem czwartym stanem materii i właśnie to określenie najlepiej oddaje charakter tego zjawiska.

ciecie-plazma

Plazma jest strukturą komórkową, która przypomina gaz – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Hurtostal 2.

W całości tworzą ją elektrycznie obojętne cząsteczki, neutralne i zjonizowane. Opór elektryczny plazmy maleje w miarę wzrostu temperatury, co oznacza, że jest to proces odwrotny od tego, który obserwujemy wśród metali.

Możliwości plazmy

Z wykorzystaniem plazmy możemy ciąć każdy materiał konstrukcyjny przewodzący prąd elektryczny, a przemysł wykorzystuje w tym celu plazmę już od połowy XX wieku. Początkowo metodę stosowano w cięciu stopów lekkich i stali austenitycznych, obecnie cięcie plazmatyczne zaimplementowano również na gruncie cięcia stali niskostopowych.

Proces cięcia plazmą

W procesie cięcia plazmą wykorzystywany jest gaz, który przepływa przez łuk elektryczny pomiędzy elektrodami. Przepływający po łuku gaz ulega jonizacji, a dzięki znacznemu zagęszczeniu mocy wytwarzany jest strumień plazmy. Łuk plazmowy skupia dysza zamontowana na palniki. Za sprawą wysokiej temperatury wewnątrz jądra łuku i olbrzymiej prędkości strumienia plazmy, następuje wydmuchanie stopionego materiału ze szczeliny.

Zalety cięcia plazmą

Jako najważniejszą zaletę technologii cięcia plazmą możemy wskazać dużą prędkość pracy. Cięcie bez podgrzewania skutkuje bardzo szybkim przebijaniem materiału. Kolejną zaletą niewielkiego oddziaływania temperatury na cięty materiał jest uzyskanie bardzo wąskiej strefy wpływu ciepła i niewielkiej szczeliny cięcia oraz wyeliminowanie efektu nadpalania materiałów cienkich – wymienia ekspert z przedsiębiorstwa Hurtostal 2.

Rosnąca popularność technologii plazmowego cięcia metali wynika z możliwości szybkiego i czystego uzyskania prostych krawędzi. Sama eksploatacja maszyn jest przy tym niedroga, a ich obsługa mało skomplikowana.