Co zaliczamy do odnawialnych źródeł energii?

Odnawialne źródła energii z roku na rok zaspokajają coraz większą część zapotrzebowania ludzkości na energię. W przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii, obejmujących takie surowce jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, surowce odnawialne stanowią właściwie niewyczerpane źródło energii. Wykorzystanie słońca, wiatru, wody, biomasy czy geotermii jest przy tym rozwiązaniem niezwykle ekologicznym. Poznaj różne rodzaje odnawialnych źródeł energii i zobacz, dlaczego energia odnawialna jest przyszłością dla naszej planety.

energia odnawialna zrodla fotowoltaika

Czym są odnawialne źródła energii?

Jak sama nazwa wskazuje, odnawialne źródła energii (OZE) to takie, które w relatywnie krótkim czasie ulegają odnowieniu. W przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii – węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego – właściwie nie ulegają one wyczerpaniu. Wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz energii biomasy jest przy tym rozwiązaniem ekologicznym. Te dwa czynniki – niewyczerpywalność zasobów i ekologia – decydują o coraz większej popularności odnawialnych źródeł energii. 

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne, ekologiczne zasoby. Możliwości czerpania z nich energii są właściwie nieskończone, ponieważ surowce te nie ulegają wyczerpaniu. Do odnawialnych źródeł energii należą:
    • Energia słoneczna – wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przy zastosowaniu systemów fotowoltaicznych, składających się z estetycznych paneli słonecznych, montowanych na dachach lub na powierzchni gruntu. 
    • Energia wiatrowa – pozyskiwana na farmach wiatrowych przy użyciu turbin wiatrowych, czyli znanych wszystkim wiatraków. Przekształcają one energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. 
    • Energia wodna – pozyskiwana z energii kinetycznej przepływającej wody, dzięki zastosowaniu systemów spiętrzeń, zapór i turbin.
    • Energia biomasy – wykorzystująca biodegradowalne substancje pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Biomasa to tani, łatwo dostępny i wydajny surowiec, którego spalanie nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. 
    • Energia geotermalna – pochodząca z wnętrza ziemi, bazująca na cieple wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Geotermia stanowi przede wszystkim źródło energii cieplnej, choć możliwe jest także pozyskiwanie z niej energii elektrycznej. 

OZE w Polsce i Unii Europejskiej

Odnawialne źródła zaspokajają coraz większą część zapotrzebowania ludzkości na energię. Państwa i wspólnoty świadome znaczenia OZE dążą do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Zgodnie z ustaleniami z 2009 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do końca 2020 roku osiągnąć określone progi. W przypadku Polski celem było osiągnięcie 15% udziału OZE, w przypadku UE próg ten miał wynosić 20%. O ile Unia wypracowała założony udział odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii, o tyle w przypadku Polski nie udało się uzyskać spodziewanego efektu. 

Na kolejną dekadę Komisja Europejska wyznaczyła jeden cel dla całej wspólnoty: podniesienie udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do poziomu 32%. Każde z państw członkowskich określiło również swój własny plan – w przypadku Polski jest to uzyskanie wskaźnika na poziomie 21-23% do 2030 roku. 

Dlaczego warto postawić na odnawialne źródła energii?

Alternatywne źródła energii to inwestycja w przyszłość planety. Zmiana klimatu i postępująca degradacja środowiska naturalnego to olbrzymie problemy współczesnego świata. Wykorzystanie naturalnych, ekologicznych źródeł energii pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Przyczynia się także do zmniejszenia ilości odpadów energetycznych. Zwiększa przy tym również bezpieczeństwo energetyczne. 

Myśląc o przyszłości planety, zmiany warto zacząć od własnego gospodarstwa domowego. Jak wyjaśnia ekspert z firmy HALDEX, wykonującej instalacje fotowoltaiczne, wykorzystanie energii słonecznej niesie ze sobą liczne korzyści, zarówno dla użytkownika instalacji solarnej, jak i dla środowiska naturalnego. Fotowoltaika stanowi łatwy, czysty i skuteczny sposób na pozyskiwanie energii we własnym zakresie. Pozwala w pewnym stopniu uniezależnić się od sieci energetycznej i wahań cen. Wśród dostępnych dla prywatnych gospodarstw domowych ekologicznych rozwiązań wymienić należy również przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, nowoczesne kotły na biomasę, rekuperatory oraz systemu odzysku ciepła ze ścieków.        


Odnawialne źródła energii to najlepsza odpowiedź na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Stawiając na ekologiczne rozwiązania, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła, każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego. Myśląc o przyszłości naszej planety, warto natomiast wspierać inicjatywy promujące wykorzystanie OZE w kraju i na świecie.  

śr. ocena 5 / głosów 8