Czujniki do pomiarów akustycznych – budowa i działanie

Podstawowa definicja dźwięku opisuje go jako zjawisko falowe, wywołane drganiem cząsteczek dowolnego obiektu sprężystego – tymi obiektami mogą być zarówno gazy, ciecze, jak i ciała stałe. Najprostszym przykładem dźwięku jest ludzka mowa, powstająca w wyniku drgań, w jakie krtań wprawia powietrze przepływające przez układ oddechowy. Dźwięki obecne są w praktycznie całym naszym otoczeniu – niektóre z nich, charakteryzujące się wysokim poziomem wyrażanym w decybelach, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie osób narażonych na kontakt z nimi. Do mierzenia poziomu dźwięków wykorzystywane są specjalne urządzenia – czujniki oraz mierniki akustyczne.

czujniki do pomiarow akustycznych

Z czego składa się miernik poziomu dźwięków?

Standardowe wyposażenie miernika to mikrofon (zazwyczaj wykorzystuje się mikrofony pojemnościowe), przedwzmacniacz mikrofonowy, analizator częstotliwości oraz wskaźnik wyników. Ponadto mierniki często wyposażone są w dodatkowe urządzenia, np. pamięć służąca do zapisu wyników.

Działanie urządzenia

Mikrofon pojemnościowy jest najważniejszym elementem miernika, to właśnie nim rejestrowany jest dźwięk. Mikrofon tego rodzaju oparty jest na działaniu kondensatora, czyli elementu elektronicznego zbudowanego z dwóch elektrod podłączonych do źródła zasilania. Elektrody nie są identyczne – jedna z nich stanowi membranę, jest elastyczna, druga z kolei jest nieruchoma. W momencie kontaktu z falami dźwiękowymi membrana zaczyna drgać, zmienia się jej odległość od drugiej elektrody, tym samym zmienia się pojemność kondensatora. To z kolei powoduje powstanie składowej zmiennej w stałym napięciu prądu, który zasila kondensator. Częstotliwość tej zmiennej odpowiada częstotliwości fali dźwiękowej, która spowodowała odkształcenie membrany.

Wysokiej jakości czujniki do pomiarów akustycznych znajdziemy w ofercie firmy EC Test Systems, producenta urządzeń pomiarowych, diagnostycznych i symulacyjnych z zakresu drgań i akustyki.