Czym jest zwolnienie monitorowane?

Coraz więcej przedsiębiorstw zwalniając swoich pracowników korzysta z outplacement czyli zwolnień monitorowanych.Taki system zwolnień jest korzystny nie tylko dla pracownika lecz także dla pracodawcy- nie narusza dobrego wizerunku firmy.

Czym właściwie jest outplacement?

Outplacement czyli zwolnienia monitorowane jest to program, który polega na udzielaniu pomocy i wsparciu zwalnianym “z winy pracodawców” pracownikom. Pomoc zwalnianym pracownikom w dużej mierze opiera się na szukaniu “nowych” możliwości pracy dla zwalnianych osób.

W ustawie o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić w przeciągu 3 miesięcy co najmniej 50 pracowników jest zobowiązany do stworzenia programu dla zwalnianych osób. Program ten może być realizowany wyspecjalizowane firmy np; https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja, agencje zatrudnienia czy urząd pracy. Jednak coraz częściej firmy, które nie są w żaden sposób  zobligowane przez ustawę same organizują outplacement. Takie postępowanie przedsiębiorstw jest spowodowane ochroną swojego dobrego imienia jako pracodawcy. Outplacement może obejmować wiele różnych form pomocy np: doradztwo psychologiczne, pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy, finansowanie kursów doszkalających, pomoc w kształtowaniu profesjonalnego wizerunku czy poprawnym napisaniu CV.

Czy outplacement pomaga pracownikowi?

Zwolnienia monitorowane powodują złagodzenie stresu związanego z utratą pracy przez pracownika. Naturalnie dobrze przeprowadzony program daje możliwość szybkiego znalezienia nowej pracy. Program pomocy trwa maksymalnie kilka miesięcy i powinien koncentrować się tylko na tych aspektach, które pozwolą na szybsze znalezienie pracy przez pracownika. Ważne jest by program wykorzystywał wszystkie dostępne możliwości, tak aby zwalniany pracownik mógł się wyróżnić w sposób pozytywny spośród innych kandydatów na rynku pracy. Właściwie przeprowadzony program szkoleń spowoduje, iż pracownik zostanie doceniony oraz pozwoli mu to dojrzeć powód zwolnienia w czynnikach na których nie miał wpływu.

W jaki sposób outplacement pomaga firmie?

Program zwolnień monitorowanych może przynieść wiele korzyści zwłaszcza tym firmą, które zdecydowały się na dużą redukcję zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z projektów outplacementowych odnotowały mniej pozwów sądowych od swoich pracowników. Poprzez uczciwe przedstawienie przyczyn zwolnienia swojego pracownika pracodawca zmniejsza ryzyko rozpowszechniania negatywnych opinii na temat firmy. Outplacement pomaga zachować wizerunek dobrego pracodawcy oraz instytucji godnej polecenia na lokalnym rynku. Poprzez wprowadzanie programu zwolnień monitowanych pracownicy, którzy zostają w firmie mają pewność, iż pomimo trudnych decyzji o zwolnieniach w przedsiębiorstwie. Zwalniany pracownik jest wspierany przez firmę w szukaniu nowego zatrudnienia.

śr. ocena 5 / głosów 5