Fotowoltaika a podatki. Kilka słów o uldze termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna w podatku PIT przysługuje osobom fizycznym, które poniosły koszty inwestycji termomodernizacyjnych. Jest to krok, który został podjęty przez rząd w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Wprowadzenie takiej ulgi ma na celu zachęcenie osób fizycznych do podejmowania się przeprowadzania inwestycji, które mogą realnie ograniczyć w naszym kraju problem zanieczyszczenia powietrza. W naszym artykule przedstawiamy dokładniej założenia całego projektu oraz dokładnie opisujemy, komu może przysługiwać tego typu ulga podatkowa.

Fotowoltaika

Na co dokładnie przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Dokładny zakres inwestycji objętych ulgą termomodernizacyjną został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku „W sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. Zgodnie z tym dokumentem wspomniana ulga przysługuje na wiele rodzajów inwestycji, spośród których warto jest wyróżnić m.in. zakup materiałów budowlanych i urządzeń wykorzystywanych do docieplania budynków oraz materiałów wchodzących w skład instalacji grzewczych, zakup i instalacja kolektorów słonecznych, wraz z osprzętem, zakup i instalacja pomp ciepła oraz zakup i instalacja fotowoltaiki. Uldze podlegają także np. koszty ponoszone na wykonywanie audytów energetycznych oraz analiz termograficznych budynków.  

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy PiTERN, która specjalizuje się w projektowaniu i instalacji termomodernizacyjnych, m.in. fotowoltaiki i pomp ciepła: Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, osoby fizyczne, które w danym roku podatkowym dokonały jednej z określonych w rozporządzeniu inwestycji będą mogły od podstawy podatku dochodowego odliczyć poniesione przez siebie wydatki. Kwota, którą można odliczyć nie może jednak przekroczyć 53 tys. zł. Wszelkie nadwyżki, czyli kwota, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie mogła podlegać odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna w praktyce

Ustalenie granicy możliwych do odliczenia kosztów inwestycji w termomodernizacje swojego domu oznacza, że w przypadku jej przekroczenia można sobie odliczyć od podatku jedynie ustalone w rozporządzeniu 53 tys. zł. W przypadku osób, które płacą podatek dochodowy w wysokości 18% poprzez dokonanie takiej lub wyższej inwestycji mogą zmniejszyć płacony podatek o kwotę 9540 zł. Nasz rząd ma nadzieję, że dzięki temu uda się realnie wspomóc finansowanie fotowoltaiki oraz innych inwestycji termomodernizacyjnych i dzięki temu  zwiększyć ilość tego typu projektów, co z kolei z czasem będzie miało realny wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Oczywiście mamy nadzieję, że tak faktycznie się stanie, choć na pewno nie zastąpi to całkowicie konieczności podejmowania także innych kroków.

śr. ocena 5 / głosów 1