Komputeryzacja służby zdrowia – obsługa gabinetu w chmurze

Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych do obsługi placówek służby zdrowia pozwala na znaczne usprawnienie ich pracy. Całkowita eliminacja dokumentacji papierowej przyczynia się do usunięcia zbędnej biurokracji, dzięki czemu przychodnie mogą koncentrować się na swoim najważniejszym zadaniu, jakim jest niesienie pomocy pacjentom, a dodatkowo pozwala na znaczne oszczędności w zakresie administracji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, już od 1 sierpnia 2017 roku wszystkie placówki medyczne będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej – mówi ekspert z Biura Usług Informatycznych Krzysztof Sulich.

Jak widać, gabinetom specjalistycznym i przychodniom pozostało już niewiele czasu na wdrożenie systemów informatycznych, które uwolnią je do papierowych dokumentów. Tymczasem wybór najlepszego oprogramowania nie jest zadaniem łatwym, szczególnie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z podobnymi systemami. Spróbujmy przybliżyć nieco możliwości, jakie daje obsługa gabinetu w chmurze.

Rozwiązania dla prywatnych gabinetów lekarskich

Przykładem oprogramowania komputerowego, które świetnie sprawdzi się w prywatnym gabinecie specjalistycznym jest medNote. Program posiada wiele ciekawych funkcji, które maksymalnie usprawniają pracę lekarza z pacjentem, ale także zarządzanie całym gabinetem.

Program umożliwia proste, intuicyjne tworzenie dokumentów online, które z powodzeniem zastąpią tradycyjne papierowe notatki do karty pacjenta. Wprowadzany przez lekarza tekst jest automatycznie zapisywany w chmurze systemu, co pozwala na łatwy dostęp do danych nawet z innego urządzenia.

Dodatkowo, program posiada zintegrowaną wyszukiwarkę, która ułatwia lekarzowi pracę m.in. poprzez ekspresowe przeszukiwanie katalogu leków. Natychmiastowo dostarcza informacji na temat poziomu refundacji poszczególnych preparatów i ich dostępności. MedNote czuwa również nad wystawianiem recept, samodzielnie pilnując, czy podczas tej czynności nie wkradły się żadne pomyłki.

Rozwiązania dla przychodni POZ

Ciekawym rozwiązaniem dla placówek ochrony zdrowia jest program OptiMED24. Jest to funkcjonalny i elastyczny system obsługi przychodni POZ, który z łatwością można integrować z innymi, wdrożonymi wcześniej aplikacjami, w tym z systemem eWUŚ.

OptiMED24 jest przydatny nie tylko w gabinecie, podczas wizyty pacjenta. Oczywiście, umożliwia on wystawianie recept, skierowań i prowadzenie dokumentacji medycznej, ale dodatkowo służy kompleksowemu zarządzaniu całą przychodnią.

Do podstawowych funkcjonalności programu należy rozliczanie świadczeń, możliwość tworzenia cenników, abonamentów i pakietów, a także generowanie analiz i raportów na podstawie zebranych w danym przedziale czasowym danych. Funkcją ważną z punktu widzenia pacjenta, jest możliwość korzystania z rejestracji online.

Wspomniana wcześniej elastyczność oprogramowania umożliwia dopasowanie jego funkcjonalności do charakteru  placówki, np. przez komputerowa zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i usprawnienie ich obiegu między gabinetem, punktem pobrań i rejestracją, a nawet obsługę całej sieci przychodni.