Metody cięcia szkła

Szkło jest materiałem dość kruchym, o szczególnych właściwościach. Jego obróbkach, przycinanie wymaga określonej precyzji, co może nastręczyć nie lada kłopotów. Obecnie w przemyśle szklarskim stosuje się kilka metod cięcia szkła, które możemy podzielić na metody mechaniczne oraz bezkontaktowe metody cięcia szkła. Różnią się one między sobą zastosowaną techniką oraz ogólną dostępnością.

ciecie szkla

Cięcie szkła mechaniczne, laserem, plazmą

Szkło może być cięte przy zastosowaniu metody mechanicznej. Wykonuje się na nim rysę np. ostrzem diamentowym, a następnie działa się naciskiem wzdłuż cięcia. Niestety wadą tej metody jest brak możliwości zastosowania jej w każdym przypadku, a nawet małe rysy na powierzchni mogą doprowadzić do pęknięcia i zniszczenia materiału. Prostoliniowe cięcie szkła jest dość proste do wykonania, niestety cięcie krzywoliniowe, przy użyciu skomplikowanych wykrojów jest już bardzo trudne. W przypadku cięcia laserem wszystko zależy od grubości szkła. Gdy cięte jest cienkie szkło, początkowo linia cięcia jest ogrzewana promieniem lasera, a następnie szybko schładza cieczą bądź powietrzem. Metoda laserowa nie powoduje małych pęknięć czy odprysków, dzięki temu cięte szkło jest bardziej wytrzymałe. Jest też znacznie szybsza niż cięcie mechaniczne. Dużo łatwiej też wycinać różne kształty w szkle. Przy cięciu plazmą emitowane jest duża ilość gazów i dymu, jak również silne promieniowanie świetlne łuku. Dodatkowo miejsce przecięcia może wymagać dodatkowej obróbki. Mogą również powstać odkształcenia materiału.

Cięcie wodne

Cięcie strumieniem wody jest jedną z najbardziej ekonomicznych technologii cięcia, która pozwala na przecinanie tak naprawdę wszystkim materiałów nie tylko szkła. W przemyśle szklarskim stosuje się wycinarki wodne do wysokociśnieniowego cięcia strumieniem wody, pozwalające na precyzyjne i bardzo dokładne wykonanie wyrobu o dowolnym kształcie – dowiadujemy się w zakładzie szklarskim Państwa Czerwińskich z Okuniewa. Nie jest to jednak metoda tak bardzo rozpowszechniona w Polsce, gdyż urządzenia niezbędne do cięcia posiada tylko kilka firm. Ciecie strumieniem wody pozwala na zachowanie gładkich oraz ostrych krawędzi szkła, nie powodując przy tym uszkodzeń materiału. Szkło jest przecinanie bardzo szybko, bez względu na rodzaj materiału. Można ciąć zarówno bardzo twarde i grube szkło, jak i cienkie tafle szklane,  elementy dekoracyjne, które łatwo mogą ulec odkształceniu. Ciecie tą metodą odbywa się poprzez przebicie szkła oraz wykonanie punku wejściowego pod niskim ciśnieniem, a następnie przełączenie wycinarki na ciśnienie wysokie. W celu przeciwdziałaniu rysom powstałym przez odbity strumień wody stosuje się odpowiednie techniki cięcia. Stół do cięcia może, chociażby znajdować się pod wodą, a samo szkło będzie umieszczona na specjalnych luźnych gumowych podkładkach.