Nanomateriały. Sposoby wykorzystania materiałów

Nanomateriały są najnowszą ze znanych nam obecnie i stosowanych materiałów. Prace nad nimi rozpoczęły się w latach 90-tych XX wieku, już a dziś nanotechnologia uznawana jest za jedną z największych możliwości dla rozwoju nowoczesnych technologii.

Co wyróżnia nanomateriały

Najważniejszą cechą nanomateriałów jest bardzo mała wielkość ziarna, która nie przekracza zazwyczaj 100 nm – wyjaśnia nasz rozmówca z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Nanomateriały charakteryzują się też innymi właściwościami, niż cząsteczki w skali mikro.

Kto potrzebuje nanomateriałów

Nanotechnologia budzi olbrzymie zainteresowanie, a jej osiągnięcia znajdują zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach życia od budownictwa, przez przemysł tekstylny, elektroniczny, po przemysł obronny i kosmiczny.

Szczególnie dużych szans upatrują w nanomateriałach specjaliści zajmujący się inżynierią biomedyczną, ale także badacze specjalizujący się w sensoryce oraz mikro- i optoelektronice. Właśnie w tych obszarach przewiduje się największe zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały.

Konkretne zastosowania nanomateriałów

Nanomateriały są już z powodzeniem stosowane w wielu obszarach działalności człowieka. Jak wspomnieliśmy wcześniej, szczególnie wiele korzyści czerpie z nich medycyna. Nanotechnologie w medycynie stosowane są m.in. w transplantologii i implantologii, leczeniu nowotworów, detoksykacji krwi.

Ponadto nanomateriały są cennym osiągnięciem dla energetyki, gdzie stosuje się je np. do tworzenia warstw fotowoltaicznych, ogniw paliwowych wykorzystujących nanorurki węglowe, fotoogniw oraz wysokopojemnościowych baterii.

W przemyśle produkcyjnym nanomateriały dają szansę tworzenia supercienkich, lekkich warstw ochronnych, odpornych na korozję i zużycie, a nawet zdolnych do samoczyszczenia.