Pochylnie dla niepełnosprawnych. Gdzie powinny być obecne?

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednym z przejawów tego zjawiska jest usprawnianie infrastruktury miejskiej w takim sposób, by osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich miały swobodny dostęp do budynków i innych miejsc. Osiąga się to między innymi przez stosowanie specjalnych pochylni. Gdzie powinno się stosować takie rozwiązanie?

niepełnosprawny

Czym jest pochylnia?

Pochylnią nazywamy konstrukcję łączącą dwie kondygnację budynku lub jedną z kondygnacji z poziomem gruntu w taki sposób, by możliwe było przemieszczanie się między nimi na wózku inwalidzkich bez konieczności podnoszenia go.

– Stosunkowo niskie nachylenie powierzchni pochylni powoduje, że osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku mogą wjechać i zjechać po niej o własnych siłach – mówi przedstawiciel firmy Rapmet

Wymiary, parametry oraz technologię wykonania pochylni regulują między innymi przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie powinno montować się pochylnie?

Usytuowanie pochylni w budynku również regulowane jest przez przepisy zawarte we wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 55 rozdziału I w dziale III „Budynki i pomieszczenia” czytamy m.in., że:

  • „W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.”
  • „W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, o których mowa w § 54 ust. 1, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z  których mogą korzystać. Nie dotyczy to budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych.”

A zatem pochylnie powinny być zainstalowane:

  • W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których pierwsza kondygnacja znajduje się powyżej poziomu gruntu i które nie posiadają innych urządzeń zapewniających dostęp do kondygnacji.
  • W budynkach publicznych, takich jak urzędy, szkoły, przychodnie i szpitale, w których również wejście na pierwszą kondygnację znajduje się nad poziomem gruntu.
  • W parkingach podziemnych

Należy zwrócić uwagę, że pochylnie powinny być stosowane wszędzie tak, gdzie nie ma możliwości zastosowania dźwigów dla osób niepełnosprawnych

śr. ocena 5 / głosów 1