Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

Informacje, które pozwalają w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować daną osobę fizyczną, nazywane są danymi osobowymi. Takim identyfikatorem może być zarówno imię i nazwisko, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy, jak i numer identyfikacyjny. Przekonaj się, jakie są podstawowe zasady ochrony danych osobowych oraz jakie przysługują nam w związku z tym prawa.

Czym charakteryzują się zasady ochrony danych osobowych?

Aby administrator danych osobowych mógł przetwarzać nasze dane, potrzebna jest mu do tego odpowiednia podstawa prawna. Może być nią nasza zgoda lub sytuacja, gdy są one niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, zrealizowania uprawnienia, realizacji umowy, czy wykonania usprawiedliwionych prawnie celów administracyjnych. Z kolei wykorzystanie danych wrażliwych jest dopuszczalne w sytuacji, w której zezwala na to przepis szczególny innej ustawy lub dana osoba wyrazi na to pisemną zgodę. Warto także pamiętać, że dane mogą być zbierane tylko w przypadku celów zgodnych z prawem. Zmiana celu jest możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jak twierdzi ekspert reprezentujący kancelarię adwokacką Dr Beaty Bieniek:

Dane muszą być poprawne, aktualne, odpowiednio zabezpieczone i nie mogą być przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne. Podając swoje dane, warto zwrócić uwagę, czy zostaliśmy poinformowani o pełnej nazwie ich administratora, adresie jego siedziby, celu zbierania danych oraz prawie dostępu i możliwości ich poprawiania.

Administrator powinien także zawrzeć informacje o dobrowolności lub obowiązku ich podania wraz z uzasadnieniem znajdującym się w podstawie prawnej. Jeśli dane pozyskiwane są także z innych źródeł, powinniśmy zostać o nich poinformowani.

Jakie przysługują nam prawa?

Warto pamiętać, że ochrona danych osobowych wiąże się nie tylko z wymogami, które musi spełnić administrator, ale także z przysługującymi nam prawami. Aby z nich skorzystać, powinniśmy zwrócić się do administratora danych. Jeśli to nie pomoże, możemy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która podpowie nam, co możemy dalej zrobić i pomoże nam w ewentualnym złożeniu skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych. W kwestii ochrony danych osobowych mamy prawo do kontroli przestrzegania naszych danych, a także prawo do poinformowania nas o administratorze i jego adresie, a także momencie, w którym przetwarzanie danych zostało rozpoczęte. Administrator powinien udzielić także informacji o źródle pozyskania tych danych, ich udostępnianiu oraz o przysługujących nam prawach. Co więcej, możemy złożyć wniosek o udzielenie nam informacji na piśmie, co jest bezpłatne, jeśli ma to miejsce nie częściej niż raz na pół roku. Możemy także żądać sprostowania danych, ich uzupełnienia i uaktualniania, a także usunięcia ich, jeśli są nieprawdziwe, zbędne, nieaktualne, niekompletne, czy zebrane niezgodnie z prawem. Warto także pamiętać, że nie musimy godzić się na przetwarzanie naszych danych w celach marketingowych lub na przekazanie ich innemu administratorowi.

śr. ocena 0 / głosów 0