Przyszłość i perspektywy zastosowania odnawialnych źródeł energii

Stosowanie odnawialnych źródeł energii jest współcześnie bardzo powszechne. Na wielu dachach widzimy panele słoneczne, przy czym są one podobnie często instalowane, co na przykład wiatraki – służące pozyskiwaniu energii wiatrowej. Zarówno instalacje solarne, jak i każde inne służące pozyskiwaniu energii w sposób ekologiczny, są coraz częściej stosowane. Jednak jaka czeka je przyszłość? Jakie są perspektywy zastosowania odnawialnych źródeł energii?

Instalacje fotowoltaiczne odnawialne zrodla energii

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – korzyści

Odnawialne źródła energii stały się współcześnie gorącym tematem w wielu dziedzinach nauki. Co ciekawe, zazwyczaj mówi się o nich w kontekście ekologii, ale i gospodarki krajowej. Należy pamiętać, że instalacje, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie energii w sposób ekologiczny, generują nie tylko istotne korzyści dla środowiska naturalnego, ale i dla naszej gospodarki

– mówi ekspert z przedsiębiorstwa Green House Systems.

Proekologiczne nastawienie do miejsca, w którym żyjemy, jest konieczne, byśmy mogli cieszyć się jego dobrami tak długo, jak to możliwe. A właśnie między innymi dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii jest szansa na to, by trwanie naszej Ziemi zostało przedłużone. Dzięki nim zminimalizowana zostaje ilość zanieczyszczeń, które dostają się do atmosfery. Szczególnie zagrażające naturze jest przetwarzanie paliw kopalnych: w wyniku takiego działania dochodzi do wyjątkowo dużej emisji w powietrze dwutlenku węgla.

Warto przy tym dodać, że życie w zgodzie z naturą może się też wiązać z realnymi zyskami finansowymi. Jeśli coraz więcej Polaków decydować się będzie na przykład na zamontowanie w swoim domu paneli słonecznych, a więc na instalacje fotowoltaiczne, Polska stawać się będzie w coraz większym stopniu samowystarczalna – a właśnie o to chodzi, by nie być zależnym od żadnego państwa.

Unijne prawodawstwo dotyczące odnawialnych źródeł energii

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że współczesne dążenie wybranych państw, w tym Polski, do zminimalizowania wykorzystania energii, której wytworzenie przyczyniło się do degradacji środowiska naturalnego, wynika między innymi z unijnego prawodawstwa. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami od 2009 roku do 2020 roku 20% zużycia energii w Unii Europejskiej miało pochodzić z odnawialnych źródeł. Aktualnie Unia ma nowy cel – do 2030 roku aż 32% zużycia energii ma pochodzić właśnie z takich źródeł.

Co to wszystko oznacza? Po pierwsze – stosowanie odnawialnych źródeł energii przynosi korzyści zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i gospodarczym. Dlatego więc zainteresowanie pozyskiwaniem energii właśnie tą drogą nie powinno zmaleć. Czerpanie z energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, biomasy, biopaliwa czy energii oceanów jest po prostu opłacalne. Po drugie – Unia Europejska wymaga od swoich członków bycia proekologicznym, dlatego z dużą pewnością odnawialne źródła energii stawać się będą coraz bardziej powszechne.

śr. ocena 5 / głosów 3