Recykling zużytego wyposażenia laboratoryjnego wykonanego z metali szlachetnych

Wyposażenie laboratoryjne wykonane z metali szlachetnych znajduje użytek przy przeprowadzaniu profesjonalnych analiz chemicznych w zakładach przemysłowych, firmach badawczych, placówkach edukacyjnych i instytutach. Specjalne tygle, szczypce czy miseczki są niezwykle przydatne na co dzień, choć ulegają stopniowemu wyeksploatowaniu, aż wreszcie tracą swoją pierwotną funkcjonalność. Czy zużyte narzędzia nadają się wyłącznie do wyrzucenia? Wręcz przeciwnie. Każdy wyrób z metali szlachetnych może zostać poddany recyklingowi. Dzięki temu dochodzi do odzyskania surowca z uszkodzonego wyposażenia i jego przeobrażenia w pełnowartościowy produkt.

recykling

Co dokładnie podlega procesowi recyklingu?

Wraz z końcem cyklu życia wyposażenia laboratoryjnego, metale szlachetnie w nim zawarte mogą być odzyskane i przetworzone na zupełnie nowe, wysokogatunkowe wyroby. Firmy świadczące usługi recyklingu chętnie przeprowadzają odzysk takich metali szlachetnych jak platyna, złoto czy iryd. Metal otrzymany z odzysku nie ustępuje jakościowo temu, który jest wydobywany z zasobów naturalnych. To istotna korzyść dla środowiska naturalnego, ale też wyraz sporego rozsądku ekonomicznego – koszt produkcji narzędzi z materiału odzyskanego jest bowiem znacznie niższy. Profesjonalne usługi recyklingu zużytego wyposażenia laboratoryjnego wykonanego z metali szlachetnych świadczy między innymi firma METIMEX.

Techniki recyklingu wyposażenia laboratoryjnego

Recykling zużytego wyposażenia laboratoryjnego we wszystkich fazach odzyskiwania surowca bazuje na nowoczesnych procesach technologicznych. Firma METIMEX wykorzystuje metody ICP i XRF, które gwarantują precyzyjne i niezawodne wyniki analiz. W procesach rafinacji, metale szlachetne są odzyskiwane wyłącznie w czystej formie (w postaci metali o czystości na poziomie 99,999%). Następnie podlegają ponownemu łączeniu w stopy w próżniowych urządzeniach do topienia. Odzyskany materiał jest wykorzystywany przy produkcji nowego produktu – sprzętu laboratoryjnego bądź innego wyrobu, zależnie od zapotrzebowania. Proces odzysku metali szlachetnych i ich powtórnego wykorzystania rozpowszechnił się do tego stopnia, że wiele firm (w tym METIMEX) przyjmuje zużyte wyposażenie w ramach częściowego rozliczenia za nowe produkty. Fakt ten w najlepszy sposób dowodzi roli, jaką we współczesnych procesach produkcyjnych odgrywa recykling.