Rejestracja temperatury i wilgotności w procesie przechowywania oraz dostaw produktów objętych obowiązkiem ich rejestracji

Temperatura i wilgotność powietrza to czynniki składające się na warunki klimatyczne danej przestrzeni. Utrzymywanie klimatu odpowiedniego do przechowywania i transportu niektórych towarów jest narzucone przez rozmaite dokumenty prawne. Najbardziej rygorystyczne obostrzenia w tym względzie dotyczą przede wszystkim produktów spożywczych oraz leków.

monitorowanie klimatu

Obowiązek monitorowania klimatu

Dzisiejsze firmy zajmujące się logistyką w branży spożywczej i farmaceutycznej zmuszone są do przestrzegania wielu norm, wyznaczonych zarówno przez nasze rodzime przepisy prawne, jak i dyrektywy unijne – wyjaśnia ekspert z firmy MIKSTER. Z przepisów tych wynika bezwzględnie, że na każdym etapie od produkcji do dystrybucji, towary te muszą przebywać w ściśle określonych warunkach klimatycznych, a te uszą być trwale rejestrowane.

Urządzenia do monitorowania klimatu

Wywiązanie się z tych obowiązków wymusza na operatorach logistyki sięganie po rozmaite narzędzia służące pomiarom i zapisowi temperatur oraz wilgotności powietrza. Narzędzia służące monitorowaniu klimatu to m.in. termografy i higrografy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, narzędzia pomiarowe zintegrowano z urządzeniami umożliwiającymi elektroniczny zapis badanych wartości oraz archiwizowanie takich danych w systemach informatycznych.

Przykładowe rozwiązania rejestrujące klimat

Jednym z nowocześniejszych bezprzewodowych systemów rejestrujących temperaturę i wilgotność jest System Logginet-WS. System stosuje się przede wszystkim do rejestracji pomiarów w miejscach przechowywania żywności, w których istnieje konieczność kontrolowania takich parametrów, jak wilgotność i temperatura.

W systemie zrezygnowano z zazwyczaj bardzo kosztownego okablowania i jako nośnik informacji o zmierzonych i zarejestrowanych parametrach zastosowano transmisję radiową. Dzięki takiemu rozwiązaniu System Logginet-WS może być z powodzeniem zastosowany także w już istniejących i działających układach, np. w supermarketach z komorami i ladami chłodniczymi. Dodatkową zaletą tego systemu jest także jego pełna kompatybilność z wcześniejszym Systemem Logginet – dzięki temu możliwe jest połączenie systemu radiowego z kablowym, dzięki czemu uzyskujemy system odporny na lokalne warunki transmisji danych. Połączenie różnych systemów jest możliwe poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Środowisko Loggisoft integruje poszczególne elementy systemu oraz pozwala na przeglądanie i drukowanie zapisanych danych oraz odczyt bieżących wartości temperatur. Wersja oprogramowania Loggisoft PRO daje dodatkowo możliwość pracy w sieci komputerowej oraz wielostanowiskowy dostęp do wszystkich zapisanych danych.

Odpowiednie warunki klimatyczne muszą być spełnione i rejestrowane nie tylko w halach produkcyjnych oraz magazynach, ale także podczas transportu. Wśród urządzeń stosowanych podczas spedycji warto wymienić rejestratory Loggicar, należące do rozwiązań najczęściej wybieranych przez przewoźników wyrobów farmaceutycznych oraz spożywczych.