Rola i znaczenie automatyki przemysłowej

Stworzone przez inżynierów skomplikowane maszyny, centrale nimi sterujące, a także specjalistyczne programy komputerowe mają za zadanie zoptymalizować wydajność produkcji i obniżyć jej koszty. Ich wykorzystywanie w coraz szerszej skali dowodzi, że proces ten jest korzystny dla przedsiębiorstw. Sprawdź, dlaczego automatyka przemysłowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w tej branży, a także dowiedz się jakie korzyści ze sobą niesie.

automatyka przemysłowa

Zwiększenie bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych aspektów, o który powinien zadbać każdy pracodawca, jest bezpieczeństwo swoich pracowników. Praca na hali produkcyjnej, ze względu na charakter wykonywanych tam działań wiąże się z pewnym ryzykiem. Zastosowanie automatyki przemysłowej, zwłaszcza w procesach niebezpiecznych ogranicza ryzyko dla zdrowia i życia pracowników.

Jak twierdzi ekspert reprezentujący hurtownię FAR: „Wykorzystanie maszyn w przemyśle pozwala na wykonywanie wszelkich prac w niesprzyjających warunkach, takich jak niska temperatura, ryzyko eksplozji, czy wysokie natężenie hałasu”.

Dzięki temu pracownicy mogą uniknąć sytuacji niesprzyjających ich zdrowiu, a nawet mogących w sposób bezpośredni zagrozić ich życiu i zdrowiu. Natomiast niezbędna dla dalszego rozwoju firmy praca i tak zostanie wykonana.

Polepszenie jakości

Przemysł to dziedzina, w której wykorzystywana jest przede wszystkim produkcja seryjna, w której trudniej, niż przy wytwarzaniu pojedynczych przedmiotów, zachować odpowiednią jakość. W niektórych sytuacjach nie można pozwolić sobie nawet na najmniejsze błędy, z tego względu zastąpienie pracy ludzkich rąk robotami przynosi wymierne korzyści. Automatyka przemysłowa wykorzystująca maszyny, powtarzające tę samą czynność za każdym razem, minimalizuje możliwość wystąpienia odstępstw od przyjętej normy i pojawienie się błędów. Pozwala to także na lepszą kontrolę wytworzonego produktu, który w precyzyjny sposób może zostać zmierzony.

Poprawa produktywności

Automatyka przemysłowa przyczynia się także do zwiększenia produktywności danego przedsiębiorstwa. Zastąpienie pracy ludzi, tą wykonywaną przez maszyny dla wielu producentów może okazać się czynnikiem decydującym o uniknięciu zaburzenia ustalonego harmonogramu prac, czy poniesienia strat finansowych. W produkcji masowej nawet chwilowe obniżenia efektywności, czy przerwa w produkcji mogą mieć ogromne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Z tego względu, roboty przy odpowiednio zaprogramowanej instrukcji postępowania, mogą pracować bez przerwy, wykonując swoje zadania ze stałą powtarzalnością i precyzją. Mogą być one rozwiązaniem korzystnie wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

śr. ocena 5 / głosów 1