Technologia UV-C w okapach. Charakterystyka systemu

Okap gastronomiczny jest urządzeniem niezbędnym dla prawidłowego działania wentylacji w kuchniach i innych pomieszczeniach gastronomicznych. Dzięki jego działaniu z pomieszczeń usuwany jest nadmiar ciepła oraz zanieczyszczenia, będące efektem pracy w kuchni.

Okap usuwa nie tylko zapachy

Okapy wykorzystywane w zakładach gastronomicznych muszą radzić sobie z bardzo dużą ilością zanieczyszczeń – mówi ekspert z FHU TEWA. Para i tłuszcz, które powstają podczas pracy w kuchni, wpływają negatywnie nie tylko na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Organiczne zanieczyszczenia, gromadząc się w wyższych partiach instalacji wentylacyjnej, powodują jej niedrożność, a niekiedy stanowią zagrożenie pożarowe. Technologia UV-C dla okapów jest odpowiedzią na wszystkie te problemy.

Jak działa system UV-C w okapach?

Najważniejszym zadanie systemu UV-C jest neutralizacja cząsteczek tłuszczu. Proces przebiega w dwóch równoległych płaszczyznach.

Po pierwsze, cząsteczki tłuszczu ulegają rozpadowi pod wpływem działania fotonów (fotoliza). Jednocześnie zachodzi proces ozonowania, w którym utleniane są podwójne wiązania kwasów tłuszczowych. Co ważne, oddziaływanie ozonu na tłuszcz odbywa się w dalszym ciągu po wyprowadzeniu oparów do kanałów wentylacyjnych.

Złożony system filtrów

Prawidłowy przebieg procesów degradacji cząsteczek tłuszczu jest możliwy dzięki zastosowaniu specjalnego systemu filtrów.

Okapy z technologią UV-C zbudowane są z filtrów labiryntowych, w których oddzielane są największe cząsteczki tłuszczów, filtrów siatkowych, które poddają parę dalszemu oczyszczeniu i wyrównują strumień powietrza oraz lamp UV i ozonujących, które ostatecznie rozbijają najmniejsze cząsteczki tłuszczu (< 8 µm).

Rola ozonu w okapach z systemem UV-C

Jak wspomnieliśmy wcześniej, działanie ozonu polega na utlenianiu najmniejszych cząsteczek tłuszczu, a proces ten kontynuowany jest nawet w przewodach wentylacyjnych. Co dokładnie dzieje się z zanieczyszczeniami pod wpływem jego działania?

Ozon rozbija tłuszcz na CO2, H2O oraz pył spolimeryzowanego tłuszczu, który z łatwością jest usuwany z wywiewanym powietrzem. Po wykonaniu swojego zadania, ozon również rozpada się i zamienia w tlen.

Czy warto stosować okapy UV-C?

Oczyszczanie powietrza przy użyciu okapów z systemem UV-C pozwala wyeliminować aż 99% związków organicznych. Takie rezultaty w praktyce oznaczają maksymalną redukcję zapachów i całkowite zapobieganie osadzania tłuszczu w przewodach wentylacyjnych.

Z punktu widzenia właściciela kuchni, montaż okapu UV-C jest równoznaczny z obniżeniem kosztów energii zużywanej do obsługi systemu wentylacji, znaczną poprawą bezpieczeństwa pożarowego i oczywiście wyraźna poprawa klimatu wewnątrz obsługiwanych przez urządzenie pomieszczeń.