Wibroprasa – zasady działania urządzenia

Wibroprasowanie jest nowoczesnym sposobem produkcji betonowych elementów. Pozwala on na uzyskanie wysokiej jakości betonu o różnorodnych właściwościach, zależnych od przeznaczenia danego produktu. Za cały proces produkcyjny odpowiada wibroprasa, czyli maszyna zagęszczająca i formująca mieszankę betonową na specjalnych paletach produkcyjnych. Sprawdźcie jak działa!

Przebieg wibroprasowania

Metoda wibroprasowania polega na poddaniu mieszanki betonowej oddziaływaniu dwóch procesów, a mianowicie:

  • wibrowania (wstrząsania) – elementy mieszanki pod jego wpływem rozkładają się na palecie w sposób jednorodny. Ponadto, wibracja zmniejsza lepkość mieszanki i siłę tarcia między jej cząsteczkami, dzięki czemu gotowy beton posiada identyczne parametry w każdym centymetrze sześciennym wyrobu.
  • prasowania (ściskania) – w tym procesie dochodzi do przyłożenia siły ściskającej, przy pomocy stempla, za sprawą przezwyciężenia siły tarcia wewnętrznego mieszanki, co skutkuje usunięciem z niej nadmiaru powietrza. Efektem procesu jest otrzymanie właściwego zagęszczenia i spoistości całej masy.

-Wibroprasowanie przebiega zwykle dfuwazowo: w fazie pierwszej masę betonową poddaje się jedynie wibracji, a w drugiej dokłada do tego siłę ściskającą. Oddziaływanie wibracji i ściskania eliminuje możliwość powstawania błędów produkcyjnych – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący betoniarnię STAMBET-BUD.

Po ukończonym wibroprasowaniu, palety z uformowanymi elementami betonowymi przewozi się do dojrzewalni. Tam nabierają swych ostatecznych właściwości przez około 24 godziny.

Rodzaje wibropras

Wibroprasy dzieli się pod względem konstrukcji na dwa rodzaje:

  • wiborprasy kroczące – mobilne, proces formowania i zagęszczania odbywa się w ich przypadku na betonowej płycie, po której maszyna porusza się w linii prostej pozostawiając za sobą uformowane wyroby betonowe, takie jak kostka brukowa czy pustaki, dzięki czemu pożądane elementy wyprodukować można bezpośrednio na terenie budowy,
  • wibroprasy stacjonarne – nieruchome, instalowane na stałe w hali produkcyjnej, wibroprasowanie betonu odbywa się na stole wibracyjnym, a na nim umieszcza się palety produkcyjne. Pod stołem, będącym głównym elementem całej maszyny, znajdują się specjalne wibratory mechaniczne, które wprawiają go w drgania o określonej częstotliwości, a te przenoszone są na mieszankę betonową wypełniającą palety.

Warto pamiętać, że proces produkcji elementów budowy należy kontrolować jakościowo i normalizować, gdyż gotowe wyroby podlegają aprobacie technicznej. Ponadto, od 2004 roku muszą również spełniać normy europejskie, które zastąpiły obowiązujące uprzednio normy branżowe.