Jak wydobywać i przetwarzać złoto?

Złoto jest najbardziej wartościowym ze znanych nam kruszców. Jego atrakcyjność nie wynika jednak wyłącznie z piękna, jakie manifestują wykonane z niego wyroby jubilerskie. Z bardziej praktycznego punktu widzenia, złoto jest najlepszą i najbezpieczniejszą formą kapitału.

Współcześnie wydobywanie złota nie ma nic wspólnego z westernami, w których opętani gorączką złota mężczyźni brodzili w rzekach, przesiewając piach przez sita – mówi specjalista ze spółki Powiernik S.A.

Pokłady złota nazywamy żyłami, a znajdują się one w pęknięciach skał, na różnych głębokościach. Dlatego bezpieczne pozyskiwanie złota wymaga używania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Podczas wydobywania stosowane są materiały pirotechniczne oraz specjalne wiertła o olbrzymiej mocy.

Poszukiwanie złota

Określenie położenia złoża złota wymaga pobrania próbek z rudy. Pobierane są one w kilkunastometrowych odstępach i mają kształt kamiennych prętów. Długość każdej takiej próbki dochodzi nawet 100 metrów. Na takim pręcie specjaliści poszukują obecności złota.

Górnicy, posiadając informacje o położeniu złóż od inżynierów, przystępują do wiercenia otworów, w których będzie można umieścić ładunek wybuchowy.

Przetwarzanie złota z rudy

Znajdujące się w rudzie złoto najczęściej wymieszane jest z innymi metalami, dlatego pozyskanie go wymaga specjalnej obróbki. W efekcie z rudy o wadze około 1 tony, można pozyskać niecałe 7 gramów czystego złota!

Po wysadzeniu skały, kamień jest rozdrabniany na piasek i mieszany z wodą oraz… roztworem cyjanku. W specjalnych zbiornikach następuje intensywne płukanie, podczas którego najcięższe fragmenty opadają na dno.

Następnie masę tę napowietrza się. W ten sposób wywoływana jest reakcja cyjanku ze złotem. Szlachetny metal oddziela się od pozostałych składników rudy i unosi na powierzchni.

Kolejnym etapem przetwarzania złota jest odpompowanie wody i dodanie cynku, który łączy ze sobą rozdrobnione cząstki szlachetnego metalu. Resztę zanieczyszczeń usuwa się za pomocą kolejnych reakcji chemicznych, z wykorzystaniem specjalnych mieszanek.

Do wywołania tych reakcji potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. Przetapianie mieszanki odbywa się w piecach osiągających temperaturę 1600 stopni. Właśnie teraz następuje ostateczne oddzielenie złota od wszystkich innych domieszek.