Zalety regenerowania narzędzi na szlifierkach CNC

Szlifierki należą do grupy obrabiarek powszechnie wykorzystywanych do obróbki i regeneracji powierzchni utwardzonych rozmaitych przedmiotów, w tym również narzędzi i rozmaitych półfabrykatów.

Szlifowanie przeprowadza się za pomocą narzędzi ściernych, a w procesie regeneracji narzędzi niezwykle istotna jest duża precyzja – mówi specjalista z Narzędziowni MIKRONAR. Do uzyskania wysokiej dokładności wymiarowej i pożądanej gładkości obrabianych powierzchni, konieczne jest użycie maszyn o wysokich parametrach. Najlepiej sprawdzają się tutaj nowoczesne szlifierki CNC (Computerized Numerical Control), czyli sterowane numerycznie.

Regeneracja szlifierką CNC

Regeneracja narzędzi szlifierką CNC jest o wiele łatwiejsza, niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych obrabiarek, nie wymaga bowiem ręcznego nastawiania maszyny. Program do obróbki wprowadzany jest do układu sterowania szlifierki CNC, a poszczególne programy można przechowywać w pamięci urządzenia.

Sterowanie procesem regeneracji

Wykorzystanie szlifierki CNC całkowicie eliminuje konieczność ręcznego ustawiania parametrów obróbki i sterowania procesem. Wszelkie dane technologiczne, funkcje regulacyjne i sterownicze przekazywane są szlifierce za pomocą komputera. Dzięki temu znacznie łatwiej uniknąć ewentualnych błędów, będących częstym problemem podczas obróbki maszynami sterowanymi ręcznie.

Kontrola pracy szlifierki CNC

Korzystanie ze szlifierki CNC do regeneracji narzędzi znosi też konieczność ręcznej kontroli zgodności przedmiotu poddanego obróbce z założonymi wymiarami i kształtami. Praca szlifierek CNC jest nieprzerwanie, automatycznie kontrolowana przez komputer, dzięki stałemu przepływowi informacji między zespołami napędowymi i pomiarowymi wbudowanymi w urządzenie.

Podsumowując, regeneracja narzędzi na szlifierkach CNC jest najlepszą i najbardziej opłacalną z dostępnych metod obróbki. Wpływa na to ich wydajność, wynikająca z wyższej szybkości szlifowania, powtarzalna jakość dla każdego ze szlifowanych elementów, eliminacja błędów i znaczne podniesienie elastyczności pracy z takim urządzeniem.