Zalety spedycji morskiej

Międzynarodowy transport towarów na bardzo duże odległości wymaga bardzo dobrego planowania i znajomości zasad oraz możliwości dzisiejszej spedycji. Choć przewóz towarów drogą morską ma dużo dłuższą tradycję niż np. transport lotniczy, jego rola współcześnie jest marginalizowana. Niesłusznie!

spedycja morska

Ze względu na możliwość szybkiej przesyłki towarów drogą lotniczą, wykorzystanie żeglugi morskiej w obrocie towarami znacznie straciło na popularności. Wciąż jednak jest wiele sytuacji, w których spedycja morska okazuje się niezastąpiona – przekonuje nasz rozmówca z firmy Diera.

Wygodna spedycja morska

Najczęściej spotykanym zarzutem wobec transportu drogą morską jest niewygoda, wynikająca z konieczności przeładunku towaru w porcie i organizowania dalszego jego przewozu. Jest to zarzut jak najbardziej słuszny, z tym że należy zwrócić uwagę na różnicę między transportem a spedycją.

W przypadku samodzielnej organizacji przewozu, wybór frachtu morskiego może faktycznie okazać się kłopotliwy. Jednak warto rozważyć tę opcję, jeżeli korzystamy z kompleksowej usługi spedytora. Powierzając towary doświadczonej firmie, możemy liczyć na pełną obsługę przesyłek towarowych w systemie door-to-door.

Koszty spedycji morskiej

Do wyboru transportu morskiego, jako etapu dłuższej podróży towarów, z pewnością zachęca cena. Transport morski należy do najtańszych możliwości w międzynarodowej wymianie towarowej, przy czym oszczędności rosną wraz z wydłużaniem się odległości, jaką pokonać ma transport i wzrostem jego gabarytów.

Drogą morską wieziesz, co chcesz

Kolejną zaletą spedycji morskiej, szczególnie w porównaniu do innych form transportu, jest możliwość przesyłania ładunków bardzo dużych gabarytowo oraz tych, których ze względów bezpieczeństwa nie można przewozić samolotem. Na szlakach morskich kursują nie tylko kontenerowce i statki RORO, ale też jednostki przystosowane do transportu gazów, tankowce, a nawet masowce do przewozu towarów sypkich.

Podsumowując możemy stwierdzić, że spedycja morska wciąż jest niezastąpiona, szczególnie w konieczności przesyłania dużych i nietypowych towarów na bardzo duże odległości.