Zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji automatyki do bram

Automatyka do bram to rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością wśród właścicieli prywatnych posesji. Aby jednak tego rodzaju urządzenia zachowały pełnię sprawności, konieczne jest użytkowanie ich i konserwacja zgodnie z pewnymi zasadami.

Montaż automatyki

Już na etapie zakupu i montażu automatyki do bramy powinniśmy przestrzegać pewnych reguł. Po pierwsze wybieramy urządzenia zaprojektowane do konkretnego zastosowania – bramy skonstruowane na potrzeby prywatnych domostw nie nadają się do wykorzystywania ich w innego rodzaju obiektach, np. w garażach bloków mieszkalnych, gdzie będą narażone na znacznie szybsze zużywanie. Ponadto urządzenia sterujące bramą mogą być wykorzystywane tylko w warunkach określonych przez producenta – w przypadku bram garażowych warunkiem takim będzie np. niska wilgotność pomieszczenia. Montaż niezgodny z tymi warunkami przyczyni się do niewłaściwego funkcjonowania urządzenia oraz utraty gwarancji. Podobne konsekwencje niesie za sobą montaż automatyki przez osobę niewykwalifikowaną, nie posiadająca odpowiednich umiejętności ani uprawnień do przeprowadzania tego typu prac. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z zasadami BHP i w pomieszczeniu przystosowanym do montażu urządzeń.

Zasady korzystania z automatyki bramowej

Do każdego napędu bramy producent zobowiązany jest dołączyć instrukcję, w której zawarte zostaną zasady prawidłowej eksploatacji urządzenia. Znajdziemy w niej również informacje dotyczące bezpieczeństwa – mechanizm automatyki do bram zawierają liczne elementy, które w kontakcie z ciałem mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Aby uniknąć takich przypadków powinniśmy:

  • Przechowywać urządzenia sterujące bramą poza zasięgiem dzieci
  • Pozwalać na korzystanie z bramy jedynie osobom zapoznanym z mechanizmem działania urządzenia i posiadającym wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z bramy
  • Przechodzić lub przejeżdżać przez bramę dopiero po jej całkowitym zatrzymaniu
  • Pamiętać o możliwości przypadkowego wciśnięcia przycisku na pilocie (np. kiedy trzymany jest on w kieszeni)
  • Nadzorować pracę bramy aż do osiągnięcia przez nią położenia krańcowego (całkowitego zamknięcia lub otwarcia)
  • Nie zatrzymywać się w otwartej bramie, nie pozostawiać w jej obrębie żadnych przedmiotów, nie pozwalać przebywać w tym obszarze dzieciom ani zwierzętom

Konserwacja automatyki

Podobnie jak w przypadku montażu, okresowymi przeglądami, konserwacją i serwisowaniem uszkodzonym urządzeń powinni się zajmować wykwalifikowani specjaliści, posiadający odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Dostawcą sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie automatyki do bram jest sklep internetowy Automatyka. W jego ofercie znajdziemy urządzenia takich uznanych marek jak Nice, Hormann czy King Gates.