Zastosowanie kontenerów metalowych

Kontenery metalowe to skrzynki o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji. Służą do przewożenia drobnicy umieszczonej przeważnie w opakowaniach kartonowych, skrzyniach, workach, paczkach, a czasem dodatkowo umieszczonych na europaletach. Przedstawiamy zastosowanie tego typu kontenerów.

O kontenerach metalowych

Kontenery metalowe stanowią ekonomiczny i w pełni bezpieczny sposób transportu i magazynowania różnego rodzaju produktów. Charakteryzują się niedużą masą własną oraz dużą sztywnością i przestrzenią pakową. Co więcej, są wytrzymałe i jednocześnie wygodne w użyciu. Dzięki ich budowie możliwe jest piętrowanie towaru i jego transport na wózku widłowym.

Kontenery metalowe to skrzynie o zunifikowanych wymiarach i zunifikowanej konstrukcji. Dzięki ich ujednoliceniu można przyspieszyć operację przeładunku, a także stosować specjalistyczny sprzęt. Ponadto, kontener ma za zadanie chronić ładunek przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi warunkami atmosferycznymi – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Palbox.

Tego typu kontenery są tak popularną metodą transportu towarów, że w ich typowym szkielecie przewozi się także m.in. cysterny i ładunki jednostkowe.

Zastosowanie kontenerów metalowych

Kontenery metalowe są trwałe, a ich konstrukcja umożliwia ich wielokrotne użycie. Ich cechą charakterystyczną są składane ściany, dzięki którym mona wygodnie i ekonomicznie przechowywać i transportować same kontenery. Warto wiedzieć, że konstrukcja kontenerów metalowych jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne siatek, cynkowanie ogniowe lub malowanie proszkowe bazy.

Tego typu kontenery przede wszystkim mają za zadanie ułatwiać transport różnego rodzaju materiałów. Ponadto:

  • umożliwiają zachowanie stabilności i bezpieczeństwa przy magazynowaniu oraz przewożeniu materiałów,
  • dzięki znormalizowanym wymiarom pozwalają na ustawianie ich w stosy,
  • mogą być transportowane przy pomocy wózka podnośnikowego lub zawiesi żurawia (dotyczy to jednak tylko małych kontenerów),
  • ich budowa umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu, bez przeładowywania zawartego w nich ładunku,
  • ich konstrukcja pozwala na łatwy załadunek i rozładunek towarów.

Ponadto, kontenery o niskiej masie własnej stosuje się też w działalności firm recyklingowych, a mianowicie znajdują zastosowanie w transporcie złomu. Jako, że tworzone są z lekkich, nowoczesnych materiałów, zwiększają rentowność przewozu.

Poza wyżej wymienionymi, kontenery metalowe stosuje się także do transportu gruzu i innych materiałów wymagających odpowiednio mocnej i wytrzymałej konstrukcji.