Zgrzewanie elektrooporowe – jak zdobyć niezbędne kwalifikacje?

Zgrzewanie elektrooporowe jest jedną ze stosowanych powszechnie technik łączenia rur z tworzyw sztucznych za pomocą specjalnej mufki z zatopionym w niej drutem. Ze względu na popularność tej metody umiejętność jej stosowania stanowi cenny nabytek każdego kandydata na montera instalacji z tworzyw sztucznych. Na czym polega ta technika i jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje?

Na czym polega zgrzewanie elektrooporowe?

Tworzywa sztuczne cieszą się dużą popularnością w branży instalacyjnej ze względu na liczne walory. Do tych najważniejszych zaliczają się lekkość materiału, odporność na korozję i związki chemiczne, a także, a może przede wszystkim – łatwość łączenia. Z uwagi na plastyczność polietylen jest bardzo podatny na rozgrzewanie i zmianę konsystencji. Pod wpływem ciepła staje się też miękki, lepki i łatwo może być spajany z innymi elementami z tego tworzywa. Właśnie te właściwości wykorzystuje się obecnie do łączenia rur z tworzyw sztucznych w różnych instalacjach. W praktyce stosuje się dwie metody: zgrzewanie doczołowe oraz zgrzewanie elektrooporowe. Obie techniki są zbliżone, gdyż polegają na rozgrzaniu i sklejeniu dwóch elementów poprzez ich ściśniecie. W przypadku drugiej metody jednak stosuje się nieco inny sposób rozgrzewania materiału, za pomocą prądu elektrycznego. W praktyce wymaga to zastosowania dodatkowego elementu łączącego – specjalnej mufki, w której jest zatopiony miedziany drut oporowy. Przepuszczany przez niego prąd stały wytwarza ciepło, które rozgrzewa materiał i umożliwia jego spojenie.

Jak zdobyć kwalifikacje do wykonywania zgrzewania oporowego?

Jak większość umiejętności zawodowych, tak i zgrzewanie oporowe można opanować na odpowiednim kursie. Zazwyczaj metodę łączy się z techniką zgrzewania doczołowego, które opiera się na podobnych zasadach. W organizowaniu takich szkoleń specjalizuje się Ośrodek Galileum z Zabrza, który prowadzi zajęcia w różnych miastach na terenie Polski. Dlatego osoby zainteresowane mogą skorzystać z oferty i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia na kursie obejmują:

  • zapoznanie z techniką zgrzewania elektrooporowego oraz z właściwościami materiałów i ich przygotowaniem do łączenia,
  • poznanie procedury zgrzewania oraz warunków, w jakich powinna być realizowana (temperatura otoczenia, wyeliminowanie kurzu i zanieczyszczeń),
  • udział w prezentacji procesu zgrzewania elektrooporowego,
  • zasady oceny jakości połączeń,
  • ograniczenia w stosowaniu technologii zgrzewania oporowego,
  • zajęcia praktyczne.

Końcowym etapem szkolenia, jakie organizuje ośrodek, jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych na egzaminie. W jego trakcie uczestnik wykonuje połączenie metodą zgrzewania elektrooporowego, które jest oceniane przez pozostałych kursantów. Kwalifikacje do stosowania tej techniki w praktyce potwierdza odpowiednie zaświadczenie.

śr. ocena 4.6 / głosów 8