Co to jest Biofeedback

Metoda biofeedback polega na świadomym sterowaniu czynnościami bioelektrycznymi mózgu. Jako metoda rehabilitacji i leczenia stosowana jest przede wszystkim w zwalczaniu uzależnień oraz w neurorehabilitacji dzieci z ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym czy padaczką. Na czym dokładnie polega biofeedback, dowiesz się z naszego artykułu.

Obrazowanie czynności bioelektrycznych mózgu

Metoda biofeedback w największym skrócie polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznych, które zachodzą w mózgu podczas wykonywania prostych zadań lub w trakcie narażenia na określone sytuacje.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, psycholog z Centrum Medycznego Ultramedic w Bielsku-Białej: Dzięki monitorowaniu zachowania mózgu, w trakcie terapii można świadomie wpływać na jego pracę oraz próbować utrzymywać odpowiednią koncentrację. Możliwości biofeedbacku sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie neurorehabilitacji u dzieci z problemami związanymi z ADHD czy mózgowym porażeniem dziecięcym, u których sprzyja kompensacji pracy, uszkodzonych w wyniku schorzenia, neuronów. Metodę tę stosuje się również u osób dorosłych, które chciałyby poradzić sobie ze zwalczeniem nałogu oraz w treningu sportowców zawodowych, u których pomaga w panowaniu nad utrzymaniem odpowiedniej motywacji oraz poziomu skupienia.

Biofeedback – To znaczy?

Metoda biofeedback wykorzystuje naturalne procesy, które stale zachodzą w  mózgu człowieka. Mózg bowiem wykazuje czynność bioelektryczną przez całą dobę, zarówno w  ciągu dnia, jak i podczas snu. Czynność tę można monitorować poprzez obserwacje i monitoring przepływających przez komórki nerwowe impulsów elektrycznych. Dzięki użyciu specjalnej aparatury rejestrując zmianę częstotliwości i amplitudy przepływających fal, można określić stopień pobudzenia układu nerwowego oraz stopień koncentracji w trakcie wykonywania określonych czynności.

Zapisu wszystkich dokonywanych pomiarów dokonują nałożone na głowę pacjenta elektrody. Ich stosowanie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta. Po ich założeniu siada on przed monitorem z wyświetloną mini grą, której przebieg jest zależny od świadomej zmiany natężenia pasm fal mózgowych.