Czym jest zespół rowka nerwu łokciowego

Zespół kanału nerwu łokciowego to druga najczęściej występująca neuropatia kończyny górnej. Przyczyną powstawania tego schodzenia jest drażnienie lub ucisk nerwu łokciowego. Dolegliwości bólowe nasilają się podczas zginania stawu łokciowego, mogą występować także mrowienia i uciążliwe drętwienie. Innym objawem są zaburzenia czucia. Jeżeli nie pomaga leczenie zachowawcze, pozostaje nam leczenie operacyjne.

zespol-rowka-nerwu-lokciowego

Przyczyny ucisku nerwu łokciowego

Nerw łokciowy znajduje się w kanale, rowku, który utworzony jest przez więzadło ramienno-łokciowe, nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej oraz rozcięgno, które położone jest pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Okoliczne tkanki mogą zostać uszkodzone w efekcie ucisku lub bezpośrednich urazów. Konsekwencją uszkodzenia tkanek są dolegliwości bólowe oraz zaburzenia neurologiczne. Objawy narastają u pacjenta powoli, z czasem zaczynając ograniczać codzienne funkcjonowanie. Poza bezpośrednimi urazami do przykrych dolegliwości mogą przyczynić się zaburzenia osi kończyny, zmiany zwyrodnieniowe i przeciążenia stawu łokciowego. Do zespołu rowka nerwu łokciowego przyczyniają się także niektóre choroby układowe takie jak reumatoidalne zapalenie stawów i cukrzyca.

Objawy i rozpoznanie

Podstawowym objawem świadczącym o zespole rowka nerwu łokciowego jest ból, który promieniuje wzdłuż przebiegu nerwu. Ból nasila się podczas zginania stawu. U pacjenta mogą pojawiać się parestezje nocne, które zaburzają sen. Zaburzone jest czucie wewnętrznej części przedramienia oraz IV i V palca. Siła mięśniowa palców zostaje osłabiona, zanikają niektóre mięśnie. Ręka pacjenta drętwieje, przez co zaburzona jest percepcja i ograniczona precyzja ruchów ręki. Zdarzają się także zaczerwienienia i zasinienia w okolicach łokcia, zaburzona zostaje potliwość.

W celu rozpoznania niezbędne jest przeprowadzenie z pacjentem dokładnego wywiadu oraz badanie EMG – dowiadujemy się w Klinice chirurgii plastycznej Chęciński z Warszawy, która ma w swojej ofercie także chirurgię ręki.

Fizjoterapia i leczenie

Tak jak zostało wspomniane we wstępie, w początkowej fazie leczenie może być zachowawcze. Dobierana jest zatem odpowiednia rehabilitacja i farmakoterapia. Jeżeli objawy są ostre, kończyna powinna zostać odciążona – stosuje się w tym celu ortezy, które ograniczają ruchy zginające. Jeżeli leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych efektów lub ucisk jest spowodowany urazem mechanicznym, konieczne jest wdrożenie leczenia operacyjnego. Jeżeli podejmiemy interwencję chirurgiczną odpowiednio szybko, jest nadzieja na całkowite ustąpienie objawów. Pacjent z czasem może odzyskać sprawność. Jeśli zwlekamy z podjęciem interwencji chirurgicznej zbyt długo, deficyt ruchowy może pozostać. Operacja polega na przecięciu pasm ścięgnistych, które zamykają bruzdę nerwu. Poszerzamy w ten sposób przestrzeń, w której przebiega nerw i odbarczamy uciśniętą strukturę.