Diagnoza i terapia metodą Warnkego

Specyficzne trudności w nauce oraz w zakresie czytania i pisania u dzieci mogą wynikać z deficytu w zakresie percepcji, przetwarzania centralnego oraz czynności ruchowych. Wiadomo jednak, że stosując odpowiednią terapię można poprawić funkcjonowanie młodych osób w środowisku szkolnym. Skuteczną metodę opracował Fred Warnke – specjalista z dziedziny psychoakustyki i psycholingwistyki. Na czym ona polega? O tym poniżej.

diagnoza warnkego

Charakterystyka metody Warnkego

Założeniem metody jest fakt, że przyczyną trudności w nauce u dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – mówi psycholog z Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, zajmujący się m.in. diagnostyką oraz terapią dzieci w wielu szkolnym. Z tego powodu dzieci są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które usłyszały we wczesnym etapie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą również, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania i nauczenia się wewnętrznej struktury słowa, czyli metody podziału słowa na głoski oraz przypisania im liter.

Nie zwlekaj z diagnostyką

Na szczegółową diagnozę warto zgłosić dzieci, u których zaobserwowano:

  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzony słuch fonematyczny
  • kłopoty z rozumieniem dłuższych komunikatów oraz powtórzeniem złożonych zdań
  • dysleksję
  • problemy w różnicowaniu dźwięków.

W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, proponuje się trening składający się z trzech filarów:

  • Automatyzacji przetwarzania w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych – w tym przypadku możliwy jest trening domowy przy użyciu urządzenia Brain-Boy Universal, który usprawnia funkcje centralnego słyszenia.
  • Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych – zastosowany w terapii trening lateralny – z wykorzystaniem specjalnie opracowanych materiałów ćwiczeniowych – aktywizuje współdziałanie półkul mózgowych. Podczas treningu lateralizacji osoba ćwicząca słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos przeplata się z głosem terapeuty, tworząc tzw. huśtawkę akustyczną i jednocześnie zmuszając obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i skoordynowanej aktywności.
  • Rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

Podsumowując, realizacja powyższych działań pozwala wyrównać deficyty w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego co może być solidną podstawą do osiągnięcia sukcesów w nauce.