Dlaczego podczas jazdy na nartach należy nosić kask?

Narciarstwo i snowboard to wspaniałe dyscypliny sportu, jednak by móc je uprawiać, trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i strój. Niezbędnym elementem tego ostatniego zawsze powinien być kask, chociaż przepisy polskiego prawa bezwzględny obowiązek jazdy w kasku nakładają wyłącznie na osoby do 16 roku życia. Skoro dorośli nie muszą stosować ochrony głowy, do po co po nią sięgać?

W większości krajów europejskich obowiązują dość liberalne przepisy w kwestii obowiązku noszenia kasku na stoku narciarskim. W Niemczech, Francji i Szwajcarii narciarzom pozostawiono pełną dowolność, we Włoszech kask musi nosić młodzież do 14 roku życia, a w Austrii – do 15. Niemniej, przyglądając się osobom szusującym po tamtejszych stokach zauważymy, że większość chroni głowy kaskami. Dlaczego warto to robić?

Kask ratuje życie!

Tym, co najbardziej cieszy podczas zjazdów, dla większości narciarzy jest prędkość. Niestety, im większa, tym większe ryzyko wypadku. Nawet najlepsi narciarze nie powinni czuć się zbyt pewnie. Na zatłoczonych stokach nietrudno paść ofiarą błędu kogoś innego.

Do najbardziej niebezpiecznych wypadków należą bez wątpienia te z urazami głowy i kręgosłupa. I właśnie w takich sytuacjach niezastąpiony jest profesjonalny kask narciarski. Jego specjalna konstrukcja pozwala zmniejszyć energię kinetyczną uderzenia i minimalizuje siły działające na głowę, w ten sposób chroniąc układ nerwowy sportowca. Jak dowodzą badania, zakładając do jazdy kask, zmniejszamy ryzyko poważnego urazu czaszki o przeszło 60%.

Najczęstsze wymówki i jak je zbywać

Ci narciarze i snowboardziści, którzy wciąż buntują się przeciw kaskom, najczęściej zasłaniają się niewygodą. Ich zdaniem kask osłabia percepcję i refleks, przez co praktycznie obniża bezpieczeństwo jazdy. Ponieważ takie argumenty powtarzają się dość często, austriaccy naukowcy postanowili to sprawdzić. Na drodze złożonych badań z uczestnictwem ponad 500 ochotników udało im się udowodnić, że dobrze dobrany kask nie obniża zdolności reakcji i słuchu sportowca, choć może minimalnie ograniczać widzenie peryferyczne.

Inne fałszywe przekonanie na temat szkodliwości kasków narciarskich mówi o ich rzekomym wpływie na zwiększenie prędkości i brawury uzbrojonych weń sportowców. Również ten mit udało się obalić naukowo – podkreśla nasz rozmówca ze sklepu sportowego FREAKSSHOP.PL.

Dlaczego jeszcze warto nosić kask? Chociażby ze względu na ubezpieczenie. Co prawda nie istnieją odgórne przepisy, dotyczące wypłat odszkodowań w przypadku nieużywania kasku podczas zjazdów, jednak niektóre firmy ubezpieczeniowe formułują w umowach takie zapisy. Zatem kask przyda ci się po pierwsze do ochrony zdrowia i życia, a po drugie, do uzyskania odszkodowania w razie konieczności leczenia.

śr. ocena 5 / głosów 7