Kombinezony ochronne. Przewodnik po oznaczeniach

Kombinezony ochronne znajdują zastosowanie w szpitalach, laboratoriach, punktach utylizacji substancji szkodliwych oraz wielu gałęziach przemysłu. Bez nich wykonywanie niektórych prac byłoby niemożliwe albo bardzo niebezpieczne. Nie wszystkie kombinezony zabezpieczają jednak przed takimi samymi zagrożeniami. Aby dowiedzieć się, przed czym chroni dany kombinezon ochronny, należy zapoznać się z jego oznaczeniami.

Medycy w kombinezonach ochronnych

Trzy kategorie kombinezonów ochronnych 

Zgodnie z rozporządzeniem UE ws. środków ochrony indywidualnej wszystkie środki ochrony indywidualnej, w tym jednorazowe kombinezony ochronne, muszą zostać zakwalifikowane do jednej z trzech grup. Przynależność do danej kategorii informuje o stopniu zagrożenia, przed którym dany kombinezon ma chronić użytkownika. Kombinezony z kategorii I są podstawową grupą środków ochrony ciała o prostej konstrukcji. Chronią przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak środki czyszczące i konserwacyjne o słabym i łatwo odwracalnym działaniu.

Do kategorii II zaliczane są kombinezony o konstrukcji pośredniej, które nie należą do kategorii I lub III. Jednorazowe środki ochrony indywidualnej są rzadko kwalifikowane do tej kategorii. Kombinezony z kategorii III, dostępne między innymi w sklepie Mia-Design, są z kolei środkami ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Przeznaczone są do ochrony przed zagrożeniem życia i zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia. Zapewniają ochronę między innymi przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi.

Typy kombinezonów ochronnych z kategorii III 

W zależności od typu kombinezony ochronne z kategorii III zapewniają ochronę przed różnymi zagrożeniami. Jeden kombinezon może zabezpieczać przed więcej niż jednym rodzajem zagrożeń. Zgodnie z normą EN 14605 wyróżnia się kombinezony typu 3, które chronią przed ciekłymi chemikaliami, a także kombinezony typu 4, które zabezpieczają przed rozpylonymi cieczami. Kombinezony zgodne z normą EN 13034 zapewniają ograniczoną ochronę przed rozpylonymi cieczami, a te zgodne z normą ISO 13982-1 chronią przed cząstkami stałymi. Dostępne są także kombinezony zapewniające ochronę przeciwko środkom ochrony roślin (norma DIN 32781) oraz chroniące przed przenikaniem cząsteczek radioaktywnych (norma EN 1073-2).

Odpowiednio oznakowane są także kombinezony przeznaczone do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Jednorazowe kombinezony medyczne, które zapewniają ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, są oznaczone normą EN 14126. Stanowią one skuteczne zabezpieczenie przed bakteriami, drobnoustrojami i wirusami, w tym wirusem COVID-19, chroniąc pracowników w szpitalach i laboratoriach oraz inne osoby przed zakażeniem. Charakteryzują się przy tym ergonomicznym designem, który zapewnia wysoki komfort użytkowania i oddychalność.

śr. ocena 0 / głosów 0