Przepisy dotyczące szczepień psów przeciw wściekliźnie

Wścieklizna jest ostrą chorobą wirusową, która przebiega z objawami zapalenia mózgu i rdzenia. Jej konsekwencją jest śmierć chorego. Na człowieka przenoszona jest wraz ze śliną zarażonego zwierzęcia. Własnego pupila należy chronić przed wścieklizną poprzez odpowiednie szczepienia. Sprawdźcie jakie przepisy dotyczą szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Obowiązek właściciela

Każdy pies powinien zostać zaszczepiony przeciw wściekliźnie, zarówno dla dobra swojego, jak i dobra swoich właścicieli. Szczepienie to jest obowiązkowe i należy powtarzać je co rok.

-Lekarze weterynarii zalecają, by szczepieniom przeciwko wściekliźnie poddawać wszystkie zwierzęta domowe, które wypuszczane są na zewnątrz, w tym koty i fretki, jednak to szczepienie psów jest obowiązkiem regulowanym prawnie – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Klinikę dla zwierząt Białostoczek-Wet.

Od strony prawnej

Przepisy dotyczące szczepienia psów przeciw wściekliźnie reguluje ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Jak podaje artykuł 56 tej ustawy, obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Ich właściciele zobowiązani są do szczepienia ich w ciągu 30 dni od ukończenia przez czworonogów 3 miesiąca, nie rzadziej niż raz na rok. Zgodnie z ustawą, do wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie uprawnieni są lekarze weterynarii.

Co więcej, psy poddane szczepieniu muszą zostać wpisane do rejestru, który prowadzony jest przez weterynarzy, a właściciele otrzymują po wszystkim zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu. Dane zamieszczone w rejestrze przekazywane są powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Warto pamiętać, że uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie grozi karą grzywny (art., 85 ust. 1a o ochronie zdrowia zwierząt).