Charakterystyka basenów hotelowych

Basen w hotelu to w dzisiejszych czasach już nie luksus, lecz obowiązkowa atrakcja nawet dla obiektów o średnim poziomie standardu. Z poniższego tekstu dowiemy się, czym baseny hotelowe różnią się zazwyczaj od basenów przydomowych lub sportowych

Wielkość i kształt

Baseny hotelowe pełnią funkcję przede wszystkim rozrywkowo-rekreacyjną, od obiektów typowo sportowych różnią się przede wszystkim wielkością oraz kształtem. Na ogół nie są one zbyt duże, ich średnia długość mieści się w zakresie od 10 do 16 metrów. Nie są one również zbyt głębokie – z jednej strony duża głębokość stwarzałaby niebezpieczeństwo utonięcia osoby korzystającej z basenu, z drugiej chodzi o udostępnienie basenu również osobom, które nie umieją pływać. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest podzielenie basenu na strefy o zróżnicowane głębokości, wahającej się od 1 do 1,5 metra. W kwestii kształtu panuje duża dowolność – często spotykane są baseny o tradycyjnie prostokątnym kształcie, jednak spotyka się również wiele obiektów, których linia biegowa została zaokrąglona. Baseny o nietypowym kształcie z jednej strony są bardzo atrakcyjne pod względem wizualnym, jednak są bardziej skomplikowane do wykonania.

Rodzaje obrzeża

W basenach hotelowych stosowane są dwa rodzaje obrzeża, charakteryzujące sposób odpływu wody do uzdatniania:

  • Obrzeże z czynnym przelewem (przelewowe) poprzez rynnę lub krawędź przelewową do zbiornika przelewowego, buforującego pojemność basenu
  • Obrzeże skimmerowe, gdzie buforowanie pojemności wody zachodzi w samym basenie poprzez zmieniający się poziom wody.

Uzdatnianie wody

Do uzdatniania wody w basenach hotelowych – podobnie jak innych rodzajach basenów publicznych mogą być stosowane wyłącznie metody dopuszczone przez Sanepid.

Wymogi sanepidowskie obejmują między innymi stosowanie wyłącznie określonych związków chloru do usuwania zagrożenia mikrobiologicznego oraz związków korygujących odczyn pH wody – mówi specjalista firmy Astrapool Substancje stosowane powinny być w sposób ciągły.

Choć nie jest to wymagane prawnie, w niektórych hotelach zetknąć się można również z ozonowaniem wody oraz dezynfekcją przy pomocy promieniowania UV – są to metody dużo skuteczniejsze niż chlorowanie, a przy tym nie wywierają one negatywnego wpływu na zdrowie osób korzystających z basenu.

Atrakcje wodne

Standardem w przypadku hotelowych basenów są różnego rodzaju wodne atrakcje, między innymi:

  • Przeciwprąd – jest to urządzenie generujące prąd wodny, pozwalający pływać w nawet małych basenach
  • Dysze hydromasażu
  • Kaskady oraz natryski