Metody wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to termin międzynarodowy stosowany w krajach Unii Europejskiej. Podstawowym wskaźnikiem decydującym o tym, że przedsiębiorstwo należy do segmentu MŚP, jest liczba zatrudnionych pracowników. Musi ich być mniej niż 250 osób, a jeżeli ten warunek został spełniony,  bierze się pod uwagę dane finansowe firmy. W jaki sposób wspierane są przedsiębiorstwa z sektora MŚP?

Metody wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP

Rodzaje firm w ramach sektora MŚP

Poza wspomnianym we wstępie wskaźnikiem – liczbą zatrudnionych pracowników – istotnym warunkiem jest także roczny obrót przedsiębiorstwa. Roczny obrót takiego nie może przekroczyć 50 mln euro, a całkowity bilans musi być mniejszy niż 43 mln euro. Co istotne obrót i bilans mogą być stosowane wymiennie, bierze się wtedy pod uwagę wskaźnik, który  jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Firmy w ramach sektora MŚP dzielimy na trzy rodzaje:

 • Mikroprzedsiębiorstwo to firma, przedsiębiorstwo, które zatrudnia nie więcej niż 10 osób. Roczny obrót mikroprzedsiębiorstwa nie jest wyższy niż 2 milionów euro.
 • Małe przedsiębiorstwo jest firmą zatrudniającą nie więcej niż 50 pracowników. Roczny obrót małego przedsiębiorstwa nie jest wyższy od 10 milionów euro.
 • Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników. Roczny obrót takiego firmy nie jest wyższy niż 50 milionów euro.

Metody wspierania firm w ramach sektora MŚP w Wielkopolsce

Wielkopolski Fundusz Rozwoju udziela wsparcia finansowego dla MŚP, na rzecz rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane pożyczki dla firm z Wielkopolski dotyczą:

 • likwidowania barier w dostępie do kapitału poprzez oferowane produkty finansowe dla MŚP;
 • ułatwiania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
 • umożliwiania realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców;
 • wsparcia eksportu w postaci: wzrostu dotychczasowego wolumenu; wprowadzenia obecnego, nowego czy ulepszonego produktu/usługi/ towaru na dotychczasowy rynek zagraniczny lub nowy rynek zagraniczny; a także rozpoczęcia działalności eksportowej.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorstw – jakie i dla kogo?

 • Pożyczka regionalna,
 • Pożyczka ekspansja,
 • Linia finansowa (oferowana pośrednikom finansowym).

O wsparcie finansowe dla MŚP mogą ubiegać się:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Fundusz rozwoju regionalnego, jakim jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., to rzeczywiste i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców. Pożyczki dla firm są dostosowane do potrzeb i specyfiki odbiorców. WFR działa tak, aby tworzyć warunki dla kreowania i odpowiedniego wykorzystywania potencjału inwestycyjnego regionu.

śr. ocena 5 / głosów 1