Znaczenie proekologicznych opakowań dla pokolenia milenium

Pokoleniem milenium nazywamy osoby urodzone w ostatnim 15-leciu XX wieku. Uznaje się je za pewne siebie, roszczeniowe, nastawione na sławę, ale trochę leniwe, ponieważ wszystko, co mają dziedziczą w spadku po rodzicach, którzy dorobili się ciężką pracą. Dzięki temu bardziej korzystają z życia i przekładają moment usamodzielnienia się. Pokolenie milenium jest jednak bardzo świadome – często angażuje się w akcje charytatywne, śledzi informacje o zagrożeniach związanych z terroryzmem i zmianami klimatu, postępuje bardziej ekologicznie. Jest to znakomita okazja, którą mogą wykorzystać producenci proekologicznych opakowań, z których korzysta coraz większą część „milenialsów”.

proekologiczne opakowania

„Milenialsi” jako cenna grupa nabywcza

Pokolenie milenium stanowi obecnie ok. 33% zatrudnionych w Europie i jest kluczową grupą docelową dla sprzedawców towarów i usług. Są bardziej „cyfrowi” niż pokolenie ich rodziców, co przekłada się na nawyki zakupowe, ponieważ przed nabyciem towarów chętnie zasięgają opinii w Internecie lub sami zamieszczają stosowne recenzje. W większości są również świadomi problemów związanych z ochroną środowiska i wybierają mądrą konsumpcję związaną z zakupami produktów marek przyjaznych dla środowiska, nawet kosztem wyższej ceny.

Z ekologią za pan brat

Aż 4 na 5 „milenialsów” zwraca uwagę na opakowanie podczas podejmowania decyzji zakupowych, a 85% uważa, że jest to istotny element wizerunku marki. Osoby z tego pokolenia uważają papier i tekturę za najbardziej ekologiczne tworzywo, co jest cenną wskazówką dla producentów towarów, którzy chcą pozyskać „milenialsów” jako swoich klientów – zauważa właściciel firmy ABC-PAK, która zajmuje się produkcją naczyń jednorazowego użytku wykonanych z najwyższej jakości tektur litych.

Decydującym impulsem zakupowym nierzadko stają się atrakcyjne i ekologiczne opakowania, dlatego ich projektanci z branży detalicznej wymyślają coraz nowsze pomysły, aby przyciągnąć uwagę klientów. Wyróżnienie się opakowaniem na półce sklepowej nabiera bowiem całkiem nowego znaczenia. Papier lub tektura przyciąga w pierwszej kolejności „milenialsów” – świadomych konsumentów, dlatego szacowany potencjał wzrostu sprzedaży produktów z opakowaniami produkowanymi z odnawialnych surowców, może wynosić 2-4%.