Jakie dokumenty są potrzebne by oddać samochód do kasacji?

Oddanie samochodu do kasacji, czyli inaczej zezłomowania może być trudne dla właściwości, jednak niekiedy staje się koniecznością. Aby cały proces przebiegał jak należy, konieczne jest dopełnienie pewnych formalności i przedstawienie wymaganych przez przepisy dokumentów.

kasacja-samochodu

Dowód osobisty

Jego okazanie jest niezbędne do potwierdzenia tożsamości właściciela pojazdu. – Jeśli nie posiadamy dowodu możemy okazać prawo jazdy lub paszport – mówi przedstawiciel firmy Metland – Ważne, żeby dokument posiadał nasze zdjęcie, adres zameldowania oraz numer PESEL.

Dowód rejestracyjny

Dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą pokrywać się z danymi z dowodu rejestracyjnego. Zamiast dowodu możemy okazać również zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu, bądź – w sytuacji, gdy dowód został zatrzymany przez policję – kserokopię, potwierdzoną przez właściwy wydział komunikacji.

Karta pojazdu

O ile została wydana. Stosowną adnotację znajdziemy na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego – jeśli została wydana, w adnotacji zostanie uwzględniona seria i numer karty pojazdu. W przypadku, gdy karta została wydana, jednak nie posiadamy jej przy sobie (bo np. zgubiła się lub uległa zniszczeniu), konieczne będzie wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia.

Pełnomocnictwo

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym widnienie współwłaściciel auta, to on również powinien być obecny przy przekazaniu auta do złomowania – oczywiście, współwłaściciel również zostanie wylegitymowany, dlatego musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli z jakichś przyczyn obecność współwłaściciela nie jest możliwe, konieczne jest wypełnienie stosowanie upoważnienia, w którym wpisane zostaną między innymi dane z dowodu osobistego. Dodatkowo w celu potwierdzenia autentyczności danych wymagana będzie kserokopia dowodu tożsamości.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Ten wymóg dotyczy wyłączenie samochodów zarejestrowanych na firmę. Jeśli samochód do zezłomowania przekazuje pracownik lub inny przedstawiciel firmy, powinien on również posiadać stosowne upoważnienie.

Umowa sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu

Ten wymóg z kolei obowiązuje tylko wtedy, kiedy auto nie zostało przerejestrowane. Bardzo istotne jest aby przedstawione umowy wykazały ciągłość między osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym auta a ostatnim jego właścicielem.

Jeśli wszystkie te wymogi formalne zostaną dopełnione, auto zostanie przyjęto do kasacji. Jego właściciel w zamian utrzymamy zaświadczenie o demontażu, które posłuży nam do wyrejestrowania auta.