Metody druku 3D – przegląd dostępnych rozwiązań

Druk 3D, początkowo mało popularny i dostępny jedynie dla wybranych gałęzi przemysłu, na przykład medycznego, na dobre zawojował drukarski rynek. Dzięki niemu stosunkowo prosto jesteśmy w stanie wytworzyć gotowe produkty z tworzywa sztucznego, materiałów topliwych, prototypy, formy, a nawet domy mieszkalne. Jakimi zatem metodami drukuje się w systemie 3D?

Metody druku 3D

Druk 3D nazywany jest inaczej drukiem przestrzennym. Polega on na wytwarzaniu trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie modelu komputerowego. Początkowo druk ten służył jedynie do tworzenia prototypów, jednak wraz z rozwojem technologii stał się jedną z metod produkcji takich przedmiotów jak zabawki, ubrania czy protezy. Druk ten można podzielić ze względu na dokładność, stosowany materiał, sposób jego nakładania oraz szybkość. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym metodom.

DMP

W wyniku laserowego spiekania proszków metali, takich jak stal narzędziowa, spieki ceramiczne, stopy aluminium czy tytanu, powstają funkcjonalne modele metalowe. Zaletą metody Direct Metal Printing jest szybkość oraz dokładność, a także powtarzalność produkcyjna otrzymanego modelu.

CJP

Kolejną metodą druku 3D jest metoda Color JetPrinting, polegająca na tworzeniu różnokolorowych prototypów z gipsu. W czasie omawianego procesu, gipsowy materiał proszkowy zostaje warstwowo utwardzony. Krótki czas budowy modelu, niskie koszty produkcji oraz precyzyjne odzwierciedlenie kształtu i koloru sprawiają, że jest to jedna z bardziej popularnych metod druku 3D.

SLS

Dla każdego przedsiębiorcy niezwykle ważne jest obniżenie kosztów produkcji, szybki czas wejścia produktu na rynek oraz wyeliminowanie błędów projektu, dlatego tak chętnie decydują się oni na druk 3D metodą proszkową przy wytwarzaniu gotowych elementów termoplastycznych. Dzięki zastosowaniu metody Selective Laser Sintering, polegającej na warstwowym spiekaniu proszku na bazie nylonu, używając wiązki laserowej, otrzymujemy produkt o doskonałych parametrach technicznych. Modele wytworzone za pomocą omawianej metody są odporne na działanie wysokich temperatur oraz na uszkodzenia mechaniczne. Tę, oraz pozostałe metody druku 3D, posiada w swojej ofercie firma 3D-TAL, ciesząca się na rynku bardzo dobrą opinią.

Wiązka UV/SLA

Druk 3D to także gwarancja wydajności produkcji oraz stabilności wymiarowej modelu, którą można osiągnąć, stosując stereolitografię. Ta metoda druku polega na użyciu wiązki lasera, utwardzającej warstwowo ciekły materiał fotopolimerowy, czyli żywicę. Metodę tę najczęściej wykorzystuje się w produkcji prototypów, modeli, części oraz form wtryskowych.   Na koniec warto wspomnieć o dwóch pozostałych metodach druku 3D: Fused Deposition Modelling, podczas której termoplastyczny materiał jest wyciskany przez dysze, oraz Binder Jetting, kiedy to proszki metaliczne lub proszki piasku są łączone ze sobą za pomocą ciekłego spoiwa.

śr. ocena 5 / głosów 1