Wydajność wentylacji – jak ją zbadać?

Wentylacja to jedna z najważniejszych instalacji w każdym obiekcie, zarówno w budynkach mieszkalnych, w biurach, jak również w obiektach przemysłowych, np. halach magazynowych czy produkcyjnych. Sprawny system wentylacji odpowiada bowiem za efektywną wymianę powietrza, co pozwala na zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza świeżego oraz odprowadzenie powietrza zużytego bądź zanieczyszczonego. W jaki sposób sprawdzić, czy dana wentylacja wykonana została zgodnie z projektem?

wentylacja

Znaczenie wydajności wentylacji

Sprawnie działająca wentylacja, która została odpowiednio zaprojektowana i prawidłowo zrealizowana, ma za zadanie przeprowadzanie efektywnej wymiany powietrza. System wentylacyjny doprowadza do wnętrz czyste powietrze, a odprowadza na zewnątrz zużyte. Nie ulega zatem wątpliwości, że wydajna wentylacja to jedno z kluczowych elementów, jeśli chodzi o stworzenie w pomieszczeniach sprzyjających warunków, które będą odpowiednie dla zdrowia człowieka. Niesprawna wentylacja skutkuje brakiem założonych w projekcie parametrów ilości świeżego powietrza we wnętrzach, mało wydajną recyrkulacją powietrza. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych czy gastronomicznych gdzie parametry instalacji wentylacyjnej mają wpływ na zdrowie pracowników. Przebywanie w źle wentylowanych pomieszczenia może skutkować problemami ze zdrowiem, np. bólami głowy, chorobami układu oddechowego, a także uczuciem zmęczenia. Niewątpliwie zatem kontrola wydajności wentylacji jest niezwykle ważna. Badania tego typu pozwalają wychwycić ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu wentylacyjnego, które mogą być spowodowane np. niedrożnością kanałów wentylacyjnych, błędami w projekcie lub źle dobranymi elementami instalacji. Jednym z parametrów instalacji wentylacji mechanicznej jest również poziom emisji hałasu do pomieszczeń w których przebywają ludzie. Sprawna pod kątem wydajności wentylacja powodująca nadmierny hałas w pomieszczeniu powoduje że przebywanie w nim jest uciążliwe oraz powoduje nadmierne zmęczenie i rozkojarzenie.

Metody badania wydajności wentylacji

Badanie wydajności wentylacji jest konieczne w celu kontroli działania instalacji, jak również podczas odbiorów technicznych. W tym celu profesjonalne firmy, takie jak Spółka EKOLAB specjalizująca się w badaniach środowiskowych, dokonują pomiary wentylacji w zakresie parametrów, takich jak:

  • Wydajność wentylacji z uwzględnieniem kratek oraz anemostatów;
  • Strumień powietrza w kanałach;
  • Krotność wymian powietrza w pomieszczeniach;
  • Integralność filtrów HEPA, szczelność montażu i spadki ciśnienia na nich;
  • Poziom hałasu w pomieszczeniach.

Prawidłowo wykonane badania wydajności wentylacji pomagają ocenić zgodność instalacji z projektem i normami.

śr. ocena 5 / głosów 5