Świadczenia opieki zdrowotnej refundowane w ramach NFZ

Zdarza się, że potrzebujemy pilnej konsultacji specjalisty, a terminy dostępne w poradniach NFZ są dość odległe. Nie chcemy też lub nie możemy zapłacić za wizytę prywatną. Czy mamy w tej sytuacji jeszcze jakąś alternatywę? Od 2001 roku prywatne poradnie mają możliwość podpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i na ich podstawie świadczenia refundowanych usług medycznych.

Jakie świadczenia mogą być refundowane przez NFZ?

Do usług refundowanych należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, mamy prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz taki nazywany jest czasem „lekarzem pierwszego kontaktu” lub „lekarzem rodzinnym”. To do niego pacjent zgłasza się zawsze, gdy ma problem zdrowotny i to ten lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, jaką podjąć decyzję w kwestii naszego leczenia, możemy skonsultować to z lekarzem POZ.

Sprawdziliśmy w Przychodni Sikornik w Gliwicach, z jakich innych świadczeń możemy skorzystać w ramach umowy podpisanej z NFZ. Okazuje się, że w ramach bezpłatnej, refundowanej opieki zdrowotnej funkcjonują w tej placówce następujące poradnie i gabinety:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia POZ dla Dorosłych
 • Poradnia POZ dla Dzieci
 • Poradnia Proktologiczna
 • Położna środowiskowo – rodzinna
 • Pielęgniarki środowiskowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Laboratorium analityczne

W zakres podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą również świadczenia pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowo-rodzinnej.
Pielęgniarka POZ realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Jeśli takie są zalecenia lekarza, może wykonywać zastrzyki i zlecone zabiegi w gabinecie pielęgniarskim lub w domu pacjenta.
Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych,
 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.
śr. ocena 5 / głosów 5